Urmezi cursuri de formare continuă? Citește acest anunț important!

Trebuie citite

Cursuri de formare continuă

Cadrele didactice înscrise la diferite cursuri de formare continuă trebuie să cunoască prevederile ordinului privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID- 19. Documentul poate fi citit la finalul acestui material.

Despre credite

Modificări apărute

Ordinul aminti mai sus instituie o serie de modificări extrem de importante
Astfel, în cazul cursurilor de tip față în față:

  • Pentru programele de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, având forma de organizare de tip față-în-față, aflate în implementare, activitățile de formare și evaluare finală se suspendă, pentru o perioadă cel puțin egală cu aceea a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ de stat și particular;
  • După încetarea suspendării cursurilor în unitățile de învățământ de stat și particular, activitățile de formare și evaluare finală se vor relua/vor continua numai în baza transmiterii calendarelor și, după caz, a notificărilor de evaluare finală, actualizate.
  • Pe întreaga durată a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ de stat și particular, se suspendă inițierea implementării tuturor programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, indiferent de forma de organizare pentru care acestea au obținut acreditarea (față-în-față, blended-learning), ale căror calendare de desfășurare a activităților de formare, respectiv notificări de evaluare finală, au fost transmise la Ministerul Educației și Cercetării, anterior datei suspendării cursurilor în unitățile de învățământ de stat și particular.
  • După încetarea suspendării cursurilor în unitățile de învățământ de stat și particular, activitățile de formare și evaluare finală vor începe a se derula numai în baza transmiterii calendarelor și, după caz, a notificărilor de evaluare finală, actualizate.

în cazul cursurilor de tip online:

  • Pentru programele de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, având forma de organizare de tip blended-learning, aflate în implementare la data suspendării cursurilor în unitățile de învățământ de stat și particular, implementarea activităților de formare față-în-față suspendate poate continua în regim online, numai cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

Citește despre creditele pe care trebuie să le ai.

  • a) pe perioada instituirii situației de urgență la nivel național, activitățile de formare și de evaluare finală ale programelor de formare continuă acreditate blended-learning vor fi reorganizate și desfășurate în regim online, doar în format sincron audio-video (webinar), utilizând facilitățile platformelor de formare e-learning acreditate pentru programele respective și doar pentru grupele de cursanți din seriile curente care au început activitățile de formare și care le-au suspendat, odată cu suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ de stat și particular;
  • b) existența acordului a cel puțin jumătate plus unu din numărul formabililor notificați, pentru participare la activitățile desfășurate în format online de tip sincron audio-video (webinar);
  • c) declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al furnizorului, privind capacitatea furnizorului de transformare a activităților față-în-față în activități online de tip sincron audio-video (webinar);
  • d) acordarea dreptului de acces la desfășurarea activităților de formare online de tip sincron audio-video (webinar), pentru reprezentanții Minist

Consultă documentul

Documentul poate fi lecturat, aici.

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Ai văzut noua listă a magazinelor agreate pentru prima de carieră didactică în 2023?

Noua listăNoua listă cu magazine la care îți poți cheltui banii din prima didactică a fost publicată pe site-ul...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -