Disclaimer

La Clasă se angajează să mențină actualizat și exact acest site web. Cu toate acestea, dacă descoperiți ceva incorect sau depășit, am fi aprecia dacă ați putea să ne anunțați. Vă rugăm să ne indicați unde puteți citi informațiile greșite postate pe site-ul web, ori problemele întâmpinate. Vom analiza acest lucru cât mai curând posibil. Trimiteți sesizarea dvs. prin e-mail la: laclasa.ro@gmail.com.

Nu suntem răspunzători pentru pierderi ca urmare a inadvertențelor sau a datelor incomplete, nici pentru pierderile rezultate din inerentele problemele cauzate de difuzarea informațiilor prin intermediul internetului, cum ar fi perturbări sau întreruperi. Când folosim formularele web, ne străduim să minimalizăm numărul de câmpuri obligatorii. Pentru orice pierdere suferită ca urmare a utilizării datelor, sfaturilor sau ideilor furnizate de sau în numele La Clasă prin intermediul acestui site La Clasă nu acceptă nicio răspundere.

Orice date cu caracter personal pe care ni le furnizați în contextul răspunsului sau solicitării dvs. de informații vor fi utilizate numai în conformitate cu declarația noastră de confidențialitate.

La Clasă depune toate eforturile rezonabile pentru a-și proteja sistemele împotriva oricărei forme de utilizare ilegală. La Clasă implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în acest scop, ținând cont, printre altele, de stadiul tehnicii. Cu toate acestea, nu este răspunzător pentru nicio pierdere, directă și / sau indirectă, suferită de către un utilizator al site-ului, care apare ca urmare a utilizării ilegale a sistemelor sale de către un terț.

La Clasă nu acceptă nicio responsabilitate pentru conținutul site-urilor web sau din care se face un hyperlink sau o altă referință. Produsele sau serviciile oferite de terți sunt supuse termenilor și condițiilor aplicabile acestor terți.

Echipa noastră depune toate eforturile pentru a garanta accesibilitatea site-ului nostru web și a îmbunătăți continuu. Inclusiv pentru persoanele care folosesc software special din cauza unui handicap.

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului de pe acest site web sunt atribuite site-ului La Clasă.

Copierea, diseminarea și orice altă utilizare a acestor materiale nu este permisă fără permisiunea scrisă a La Clasă, cu excepția și în măsura în care se prevede altfel în reglementările legii obligatorii (cum ar fi dreptul de a cota), cu excepția cazului în care conținutul specific nu prevede altfel.

If you have any questions or problems with the accessibility of the website, please do not hesitate to contact us.

Dacă aveți întrebări sau probleme cu accesibilitatea site-ului, nu ezitați să ne contactați.