Disclaimer

La Clasă se angajează să mențină acest site actualizat și exact. Dacă totuși întâlniți ceva incorect sau depășit, l-am aprecia dacă ne-ați putea informa. Vă rugăm să indicați unde pe site-ul dvs. citiți informațiile. Vom privi acest lucru cât mai curând posibil. Vă rugăm să trimiteți răspunsul dvs. prin e-mail la: laclasa.ro@gmail.com.

Nu suntem responsabili pentru pierderi ca urmare a inexactităților sau a incompletitudinii și nici pentru pierderea care rezultă din probleme cauzate de sau inerente difuzării informațiilor pe internet, cum ar fi întreruperi sau întreruperi. Când folosim formularele web, ne străduim să limităm numărul de câmpuri necesare la minimum. Pentru orice pierdere suferită ca urmare a utilizării de date, sfaturi sau idei furnizate de sau în numeleLa Clasă prin intermediul acestui site,La Clasă nu acceptă nicio răspundere.

Orice date cu caracter personal pe care ni le furnizați în contextul răspunsului sau solicitării dvs. de informații vor fi utilizate numai în conformitate cu declarația noastră de confidențialitate.

La Clasă depune toate eforturile rezonabile pentru a-și proteja sistemele împotriva oricărei forme de utilizare ilegală. La Clasă implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în acest scop, ținând cont, printre altele, de stadiul tehnicii. Cu toate acestea, nu este răspunzător pentru nicio pierdere, directă și / sau indirectă, suferită de către un utilizator al site-ului, care apare ca urmare a utilizării ilegale a sistemelor sale de către un terț.

La Clasă nu acceptă nicio responsabilitate pentru conținutul site-urilor web sau din care se face un hyperlink sau o altă referință. Produsele sau serviciile oferite de terți sunt supuse termenilor și condițiilor aplicabile acestor terți.

Angajații noștri vor depune toate eforturile pentru a garanta accesibilitatea site-ului nostru web și a îmbunătăți continuu. Inclusiv pentru persoanele care folosesc software special din cauza unui handicap.

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului de pe acest site web sunt atribuite înLa Clasă.

Copierea, diseminarea și orice altă utilizare a acestor materiale nu este permisă fără permisiunea scrisă aLa Clasă, cu excepția și în măsura în care se prevede altfel în reglementările legii obligatorii (cum ar fi dreptul de a cota), cu excepția cazului în care conținutul specific nu prevede altfel.

Dacă aveți întrebări sau probleme cu accesibilitatea site-ului, nu ezitați să ne contactați.

Dacă aveți întrebări sau probleme cu accesibilitatea site-ului, nu ezitați să ne contactați.