Ce riscă profesorii care nu au 90 de credite? Implicațiile pot fi serioase

Trebuie citite

90 de credite

Conform legii, personalul didactic este obligat să acumuleze 90 de credite într-un interval de 5 ani.

Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile (CPT)

Creditele din grade

Cadrele didactice care au trecut cu brio prin furcile examenului pentru gradul II ori de susținerea gradului I mai trebuie să treacă peste un nou obstacol. Echivalarea acestor grade în credite transferabile. Din păcate, ai toate șansele să le pierzi. Vezi aici de ce.

Obligatorii

Practic, începând cu definitivatul, trebuie să te asiguri că acumulezi, asta într-un interval de 5 ani de zile, nu mai puțin de 90 de credite. Termenul „obligatoriu”, în acest caz, nu este urmat de vreo sancțiune. Așadar, legea nu specifică clar ce sancțiuni pot fi luate împotriva celor care nu au acumulat 90 de credite în această perioadă. Această „lacună” este folosită de cadrele didactice care nu doresc să meargă la cursuri de formare continuă, asta pe banii lor. Și pe bună dreptate!

Pe banii lor

Legea obligă angajatorul să deconteze cursurile de formare continuă la care au participat cadrele didactice dintr-o unitate de învățământ – detalii aici. Din păcate, cei mai mulți directori de școală nici nu vor să audă de respectarea acestei obligații legale. Și uite așa, profesorii rămân cu paguba. Bine, directorii au scuza că, „nu se încadrează în buget”.

La ce sunt utile cele 90 de credite

Cele 90 de credite sunt utile în următoarele cazuri:

  • Menținere în prezent

Cursurile de formare continuă ar trebui să reactualizeze bagajul de cunoștințe și competențe ale profesorilor.

  • Pentru un punctaj mai bun la diferitele faze ale mișcării personalului didactic.

Cursurile de perfecționare sunt punctate generos în fișele de evaluare. Știm cu toții, cu cât punctajul este mai mare, cu atât șansele e a ocupa un post dorit sunt mai mari.

  • Restrângeri și detașării

În cazul în care un post nu mai are viabilitate, criteriul celor 90 de credite ar putea fi crucial. S-ar putea să plece cel care nu întrunește această condiție. Punctajul nici nu mai contează dacă nu ai 90 de credite.

Tot în acest caz, în cazul concursului de dosare, cele 90 de credite vă ajută să vă creșteți punctajul, adică șansele.

Calificative

Sunt școli unde calificativul suprem nu se acordă cadrelor care nu au cele 90 de credite. Bine, directorii nu sunt atât de stricți și la capitolul decontarea costurilor cursurilor, dar asta este o cu totul altă poveste. Deci, nu primești „Foarte bine” dacă nu ai 90 de credite.

Cine este scutit?

Art. 82 Condiţia participării periodice la programe de perfecţionare şi implicit acumularea a 90 de credite profesionale transferabile, se consideră integral îndeplinită în următoarele situaţii:
a)pentru personalul didactic care a obţinut, în intervalul respectiv, gradul didactic II, gradul didactic I sau titlul de profesor emerit;
b)pentru personalul didactic din învăţământul antepreşcolar, preşcolar şi din învăţământul general obligatoriu care a absolvit, în intervalul respectiv, studii universitare de masterat, în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţele educaţiei, cu condiţia ca suma creditelor la licenţă şi masterat să fie de cel puţin 300 de credite;
c)pentru personalul didactic care a absolvit, în intervalul respectiv, studii universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţele educaţiei;
d)pentru personalul didactic care a absolvit, în intervalul respectiv, un program de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare cu durata de minimum 3 semestre;
e)pentru personalul didactic care a obţinut, în intervalul respectiv, o specializare didactică, diferită de specializarea curentă (licenţă şi masterat didactic).

Concluzie

Așadar, cele 90 de credite te pot salva de la un calificativ anual slab, de la intrarea în restrângere sau de la plecare în șomaj. Din păcate, CCD-urile nu se înghesuie să organizeze cursuri de perfecționare. În plus, cadrele didactice trebuie să suporte din portofelul lor toate cheltuielile.

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -