Vezi cum îți poți recupera banii investiți în cursurile de formare continuă. Citește și distribuie!

Trebuie citite

Oare câți profesori își cunoșteau acest drept?

Conform legislației în vigoare, cadrele didactice sunt obligate să urmeze cursuri pentru formare continuă și dezvoltare profesională. Tot în conformitate cu aceleași legi, taxele pe care aceștia sunt obligați să le plătească pot fi recuperate. Ce-i drept, va dura o perioadă până în momentul în care școala va achita sumele, totuși, mai bine mai tîrziu decât cu banii pierduți.

Ce spune legea

Obligații

Conform art. 245 alin. 6 din L.1/2011-Legea educatiei nationale „personalul didactic, precum si personalul de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar este obligat sa participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât sa acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examnului de definitivare în invățământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.

Drepturi

Art. 194 din Codul Muncii susține că
(1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:
a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi;
b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi.
(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condiţiile alin. (1) , se suportă de către angajatori.

Conform art 104, alin.1 si 2, lit. b si art. 242 alin 1 si 2 din Legea 1/2011

(Art. 104. — (1) Finanțarea de bază asigură desfășurarea în condiții normale a procesului de învățământ la nivel preuniversitar, conform standardelor naționale. (2) Finanțarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

a. cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora;
b. cheltuielile cu formarea continuă și evaluarea personalului;
c. cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor;
d. cheltuielile materiale și pentru servicii;
e. cheltuielile cu întreținerea curentă.

Art. 242.
(1) Formarea continuă a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesională și evoluția în carieră.
(2) Evoluția în carieră se realizează prin gradul didactic II și gradul didactic I, examene de certificare a diferitelor niveluri de competență.

Foarte important

Pentru a putea beneficia de decontarea cheltuielilor pe care formarea continuă le presupune, cadrele didactice trebuie să depună la secretariatul instituției o cerere însoțită de chitanțele justificative.

Și mai important

Pentru a putea avea o bază legală care să permită aceste decontări, unitățile școlare sunt obligate să se asigure că includ în bugetul anual aceste sume. Dacă aceste unități refuză să prindă în buget suma necesară acestor deconturi ori să deconteze, se consideră că angajatorul nu își îndeplinește obligațiile pe care le are, fapt care duce la sancționarea acestuia de către ITM.

De reținut

Decontarea chletuielilor pentru formarea continuă nu este un privilegiu al dumneavoastră, ci o obligație a angajatorului.

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -