De ce sunt așa de importante creditele transferabile?

Date:

Creditele transferabile

S-a creat o confuzie nedorită atunci când aducem în discuție subiectul creditelor transferabile. Aceste credite sunt utile atunci când sunt realizate anumite dosare: pretransfer, detașare, continuare de studii etc. În plus, acumularea a 90 de credite este o obligație legală.

OMEN 5146/2019

Precizarile OMEN 5146/2019 sunt de natură să facă lumină. Astfel:

,,Creditele se recunosc, echivalează și transferă în scopul eventualelor continuări ale studiilor dintr-un program de studii la altul sau între instituții de învățământ superior, numai in condițiile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele:
a. Instituțiile de invățământ superior sunt acreditate
b. Programele de studii au același nivel de calificare în Cadrul european al calificărilor
c. Programele de studii sunt în acelasi domeniu fundamental
d. Programele de studii conduc către competențe/rezultate ale invățării similare”

90 de credite

Legea impune cadrelor didactice ca, într-o perioadă de 5 ani de la obținerea definitivatului, să acumuleze 90 de credite

ART. 6 Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învățământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.

Ce se echivalează?

Se echivalează cu 90 de credite profesionale transferabile următoarele forme de
organizare a formării continue:
a) obținerea, în intervalul respectiv, a gradului didactic II sau a gradului didactic
I;
b) absolvirea de către personalul didactic din educația antepreşcolară,
învățământul preşcolar şi din învățământul general obligatoriu, în intervalul
respectiv, a studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în
domeniul științele educației;
c) absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat în
domeniul de specialitate sau în domeniul științele educației;
d) absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program de conversie profesională
în învățământ prin studii postuniversitare;
e) obținerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă obținerea
de competențe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent
domeniului de specializare înscris pe diploma de licență.

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

Distribuie:

Ultimele știri

Mai multe
înrudite

Acestea sunt revendicările grevei de avertisment de astăzi, 19 ianuarie, 2022

Miercuri, 19 ianuarie 2022 Miercuri, 19 ianuarie 2022, membrii de...

Marius Nistor, mesaj de ultim moment pentru profesorii greviști

Bună dimineața! Astăzi este o zi importantă pentru noi....

Participi la greva de miercuri? Cunoști aceste prevederi legale?

rcuri, 19 ianuarie 2022, membrii de sindicat din sistemul de învățământ, și nu numai, se vor afla în grevă de avertisment pentru două ore

Miercuri, 19 ianuarie 2022, cadrele didactice vor înceta lucrul în întreaga țară. Va fi grevă

Miercuri, 19 ianuarie 2022, membrii de sindicat afiliați la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” vor înceta lucrul.
284 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap