Câteva activități la început de an. Sunt 18

Trebuie citite

Doar câteva

Pe contul Facebook, Nicu Cotescu, președintele „Spiru Haret” Dolj, a realizat o listă cu activitățile pe care cadrele școlare trebuie să le bifeze la începutul anului școlar.

Activități

Numirea profesorilor diriginti la clase art 21 (4) 7. g) și Art 65

Numirea coordonatorilor structurilor arondate Art 21 (4) 9. i)

Întocmirea si aprobarea orarului cursurilor Art 21 (4) 11. k)

Numirea coordonatorului pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare art 21/7. (4) g) si Art 60

Stabilirea comisiilor de lucru conform Art. 71

Revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a unitatii de invatamant si prezentarea acestuia la inceputul fiecarui an scolar elevilor si parintilor Art 2

Realizarea fiselor de evaluare pentru personalul didactic Art 51 (1) si Art 55 (k) (Conf. OMEC 6143/2011)

Directorul emite la inceputul anului scolar decizia de delegare a atributiilor Art 21

Validarea Raportului anual asupra calitatii educatiei, de catre consiliul de administratie, la propunerea directorului, in primele patru saptamani de la inceputul anului scolar. Art 30

Propunerea Organigramei unitatii Art 40 (3)

Inregistrarea unei declaratii privind norma de baza Art 54 (3) (dupa caz)

Vizarea carnetului de elev Art 93 (2)

Acordul de principiu al parintelui sau reprezentantului legal al copilului/elevului pentru activitatile extrascolare de timp liber care nu necesita deplasarea din localitate, precum si activitatile extracurriculare si extrascolare organizate in incinta unitatii de invatamant Art 99 (6)

OMEN nr. 4371/2017

Constituirea comisiei SIIIR Art 3 (3) și Art 4 (3) OMEd nr. 5154/2022

15. Declanșarea procedurii de constituire a noului consiliu de administrație Art 5

OMEd nr. 4050/2021

16. Programarea, in primele doua luni, a concediului de odihna pentru personalul didactic de predare Art 6 (2)

OMEC nr. 5915/2020

17. Demararea activitatilor specifice pentru elaborarea si aprobara CDS Anexa 3 (Conf. calendarelor mobilitatii personalului didactic, procesul privind elaborarea ofertei scolii si stabilirea disciplinelor optionale pentru anul scolar urmator trebuie incheiat pana la mijlocul lunii ianuarie)

OMEd nr. 4224/2022

18. Depunerea documentelor-suport de certificare a formarii continue prin recunoasterea si echivalarea in credite profesionale transferabile a rezultatelor participarii personalului didactic la programe pentru dezvoltare profesionala continua si pentru evolutia in cariera didactica, in perioada 1 septembrie-31 octombrie. Art 66 si art 67

Prof. Nicușor COTESCU

Președinte S.I. „Spiru Haret” Dolj

1 septembrie 2022

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Lista bolilor profesionale pentru profesori – care sunt dedesupturile întârzierii

Lista bolilor profesionaleLista bolilor profesionale dobândite ca urmare a desfășurării activităților didactice este stabilită de Ministerul Sănătății. Documentul ar...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -