Analiza celor 3 planuri-cadru. Vezi ce discipline rămân fără ore, ori ce materii noi sunt introduse

Trebuie citite

Propunere

Vă propunem să citiți o scurtă analiză a celor 3 versiuni de plan-cadru. Acestea au fost propuse spre dezbatere publică de către Ministerul Educației Naționale (MEN) și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE). În varianta completă, pentru mai multe detalii, cele 3 versiuni de plan-cadru pot fi consultate aici.

Varianta I

 • Este varianta cea mai apropiată de actualele planuri-cadru de învățământ aflate în vigoare, dar echilibrează alocările la nivel de arii/discipline.

 

Proporții

-IX-X: 60% (TC) Trunchi comun, 35% (CD) Curriculum diferențiat și 3-5% (CDS) Curriculum la decizia școlii

-XI-XII; 65% TC + 22% CD + 13% CDS

 • Nu apar discipline noi
 • Propune plajă orară de 1-2 ore pentru CDS, față de actualul plan-cadrul în care se alocă 1 oră, în cazul claselor IX-X
 • Propune un număr mai mare de ore pentru CDS, în comparație cu planurile în vigoare, în cazul claselor XI-XII

Varianta II

 • Propune modificări mai ample faţă de actualele planuri-cadru de învăţământ aflate în vigoare, prin alocarea unui număr de ore diferit pe arii/discipline.

 

Proporții

– IX-X: 65% TC + 22% CD + 13% CDS

-XI-XII: 60% TC +33% CD + 7-13% CDS

 • Se acordă ore în plus disciplinelor care definesc specializarea elevului
 • Nu apar discipline noi
 • CD comun pe profil (real/umanist), oferind elemente de prespecializare pe profil în cazul claselor XI-XII
 • Propune un număr semnificativ de ore pentru CDS în cazul claselor a XI-a și a XII-a

Varianta III

 • Reprezintă varianta care acordă o mai mare putere de decizie școlilor în definirea parcursului educațional al elevilor, fiind indicat un număr minim-maxim de ore în cazul disciplinelor din CD/CDS.
 • Întărește rolul disciplinelor opționale în conturarea profilui/specializării.
 • Reprezintă o variantă inovativă
 • Asigură o identitate clară la nivel de arii curriculare, o reprezentare echilibrată a acestora, asigurând un TC relevant la nivel de profil de formare, filieră, profil și specializare și o flexibilitate crescută la nivelul CD+CDS, garantând un total fix de ore pentru curriculumul stabilit la nivelul școlii
 • Întărește potențialul formativ al unor discipline slab reprezentate în planul existent (Arte, Educație fizică și sport)

 

Proporții:

-IX, X, XI, XII: TC 61%, iar CD + CDS = 39%

Modificări

 • Fizica pierde o oră la clasele a IX-a și a X-a (ambele profile de real) și a XI-a profilele matematică și șiințe
 • a doua limbă modernă dispare din TC la clasa a XI-a, profilul real, specializarea matematică
 • a doua limbă modernă dispare din TC la clasa a XII-a, profilul real, specializarea matematică
 • sunt acordate 3 ore de matematică în TC pentru clasele a XI-a și a XII-a, TC, profilul matematică și științe
 • TIC-ul pierde o oră
 • Educatia vizuală apare cu o oră săptămânală în TC la clasa a IX-a
 • Educația artistică devine obligatorie. Se acordă o oră săptămânală la clasele a XI-a și a XII-a
 • se introduc 2 ore de Educație fizică la clasele a XI-a și a XII-a, profilele real și uman
 • se introduce Consilierea și orientarea la clasele a XI-a și a XII-a, profilele real și uman
 • se introduce o oră de Literatură universală la profilul uman, filologie, la clasele a XI-a și a XII-a
 • o oră de științe devine obigatorie în cadrul profilului uman
 • este rezervată o singură oră de Socio-umane în cadrul profilului uman

Discipline opționale între care pot opta elevii, în funcție de specializare

clasele a IX-a și a X-a

Specializarea Matematică-Informatică și Științele Naturii: Astronomie, Inteligența ecologică, Descoperiri știintifice, Istoria ideilor și descoperirilor, Repararea calculatoarelor, Producție audio, Chimie și alimentatie, Inventică, Geologie, Spațiu și timp, Biologie marină/Ecosisteme marine, Geologie, Apa și viata, Arta și tehnologie, Design și tehnologie, Fotografie digitală, Multimedia, Șah.

Specializarea Filologie, Știinte Sociale: Educație media, Teoria cunoașterii, Design interior, Scriere ficțională/creativă, Drama/teatru /teatru educațional, Discurs public/Public speaking, Jurnalism, Elemente de etnografie și folclor, Artă și comunicare, Instituții europene, Istoria ideilor religioase, Antropologie socială și culturală, Cercetare și documentare, Finanțe personale, Etica aplicată, Istoria Filozofiei, Dimensiunea de gen de-a lungul istoriei, Dezvoltarea umană , Tehnici de învățare, Societate și cultură, Statistică aplicată în științele sociale, Corpul uman în artă și cultură, Arheologie.

clasele a XI-a și a XII-a

Specializarea Matematică-Informatică și Știintele Naturii: Matematica consumatorului , Identități virtuale, Genetică și învățare, Animație, Producție de film, Statistică aplicată în științele naturii, Inventică, Științele creierului, Modelare matematică, Procesarea informației, Apps design, Animație/Animatie 3D, Graphic story-telling, Management de afaceri, Tehnologia muzicii, TIC pentru afaceri.

Specializarea Filologie, Știinte Sociale: Scriere ficțională/creativă, Drama/teatru /teatru educațional, Discurs public/Public speaking, Jurnalism, Artă și comunicare, Istoria ideilor religioase, Dezavantaj și excluziune socială, Antropologie socială și culturală, Practica cercetării sociale, Neuroștiințe și educație, Sănătate și asistență socială și Oportunități de carieră

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Ai văzut noua listă a magazinelor agreate pentru prima de carieră didactică în 2023?

Noua listăNoua listă cu magazine la care îți poți cheltui banii din prima didactică a fost publicată pe site-ul...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -