Norma didactică în anul școlar 2021-2022. Cunoști aceste informații?

Trebuie citite

Norma didactică

Legea Educație Naționale stabilește în ce constă norma didactică. Articolele 262 și 263 se aplică și în cadrul anului școlar 2020-2021. Te invităm să lecturezi cu atenție prevederile legale.

Art.262.

(1) Activitatea personalului didactic de predare se realizeaza intr-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe saptamana, si cuprinde:
a) activitati didactice de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de invatamant, de pregatire pentru evaluari/examene nationale si/sau pentru obtinerea performantei educationale, precum si de invatare remediala;
b) activitati de pregatire metodico-stiintifica, de dezvoltare a curriculumului la decizia scolii, in acord cu nevoile elevilor;”
c) activitati de educatie, complementare procesului de invatamant: mentorat, scoala dupa scoala, invatare pe tot parcursul vietii.
d)activitati de dirigentie.
e) activitati specifice scrierii, derularii si evaluarii proiectelor educationale.

(2) Activitatile concrete prevazute la alin. (1), care corespund profilului, specializarii si aptitudinilor persoanei care ocupa postul didactic respectiv, sunt prevazute in fisa individuala a postului. Aceasta se aproba in consiliul de administratie, se revizuieste anual si constituie anexa la contractul individual de munca.

3) Norma didactica de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si de evaluare curenta a prescolarilor si a elevilor in clasa, in care pot fi incluse si activitati de pregatire pentru evaluari/examene nationale si/sau pentru obtinerea performantei educationale, precum si cele de invatare remediala, reprezinta numarul de ore corespunzator activitatilor prevazute la alin. (1) lit. a) si se stabileste dupa cum urmeaza:

a)un post de educator/educatoare sau de institutor/institutoare ori de profesor pentru invatamantul prescolar pentru fiecare grupa cu program normal, constituita in educatia timpurie;

b)un post de invatator/invatatoare sau de institutor/ institutoare ori de profesor pentru invatamantul primar pentru fiecare clasa din invatamantul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;
c) 18 ore pe saptamana pentru profesorii din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, pentru profesorii din unitatile si clasele cu program integrat si suplimentar de arta si sportiv, precum si din unitatile cu activitati extrascolare si din centrele sau cabinetele de asistenta psihopedagogica;

d) 24 de ore pe saptamana pentru profesorii de instruire practica si maistrii-instructori;
e) pentru personalul didactic din invatamantul special, norma didactica se stabileste astfel: invatatori si profesori la predare – 16 ore pe saptamana; invatator-educator, institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor si profesor pentru instruire practica – 20 de ore pe saptamana;


f) un post pentru personalul didactic din invatamantul special integrat, pentru cel din centrele logopedice interscolare, pentru personalul didactic itinerant si de sprijin, pentru personalul didactic din invatamantul special prescolar, pentru profesori care efectueaza terapiile specifice, profesori pentru cultura fizica medicala, kinetoterapie, educatia psihomotrica si altele, in functie de tipul si gradul de deficienta, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei Nationale;
g) un post de profesor documentarist in centrele de documentare si informare.

(4) Norma didactica de predare-invatare-evaluare prevazuta la alin. (3) lit. c)-e) pentru personalul didactic de predare si de instruire practica cu o vechime in invatamant de peste 25 de ani si cu gradul didactic I se poate reduce cu doua ore saptamanal, la cerere, fara diminuarea salariului. Personalul didactic care desfasoara activitate de mentorat beneficiaza de reducerea cu 2-4 ore/saptamana a normei didactice de predare-invatare-evaluare, in functie de numarul de profesori stagiari coordonati; pentru personalul didactic incadrat pe post, care desfasoara activitate de mentorat, orele de mentorat se remunereaza in sistem de plata cu ora.”

(4.1) Pentru pregatirea remediala sau pentru pregatirea de performanta se pot aloca in norma 2-3 ore.
(5) Norma didactica se poate reduce ca urmare a solicitarii cadrului didactic, adresata directorului scolii.
(6) Personalul didactic de predare si de instruire practica, care beneficiaza de reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activitatii in regim de plata cu ora sau cumul de norme, doar dupa efectuarea normei complete, prevazute la alin. (3) lit. c), d) si e).

(7) Norma didactica a consilierului scolar corespunde unui post de consilier scolar in cabinetul de asistenta psihopedagogica, respectiv in cabinetul interscolar de asistenta psihopedagogica si se stabileste prin raportare la un numar de 500 de elevi, 500 de elevi si prescolari sau de 300 de prescolari. Activitatile specifice normei didactice sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.”

Art.263.

(2) In norma didactica prevazuta la alin. (1) se pot include ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si ore de pregatire pentru evaluari/examene nationale si/sau pentru obtinerea performantei educationale (metodologi nu exista), precum si ore de invatare remediala, fara a depasi o jumatate de norma de predare-invatare-evaluare, cu mentinerea drepturilor salariale.”


(3) In situatia in care norma didactica nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) si (2), aceasta se poate completa cu activitatile prevazute la art. 262 alin. (1) lit. c).


(9) Prin exceptie, daca norma didactica a profesorilor din invatamantul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) si art. 262 alin. (3), aceasta poate fi constituita din 2/3 din ore de la specializarea sau specializarile de baza si completata cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adaugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c). In invatamantul gimnazial din mediul rural norma didactica se poate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau specialitatile de baza si completata cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adaugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c).

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -