Noutăți importante în noul an școlar

Trebuie citite

Un nou plan-cadru

Anul școlar 2017-2018 debutează cu un nou plan-cadru, document ce poate fi citit aici. Acesta se va aplica gradual, elevii clasei a V-a fiind primii care îi vor simții, anul acesta, efectele. În decurs de 4 ani, modificările aduse de noul plan-cadru se vor generaliza la nivelul întregului ciclu gimnazial.

Noi programe

Anul școlar 2017-2017 (vezi aici structura) va începe și cu un set de programe școlare noi, aplicate gradual. Tot elevii clasei a V-a vor fi primii care vor studia după noile programe școlare, documente ce pot fi descărcate de aici.

Noutățile aduse de Planul-Cadru

Clasa a V-a

 • Disciplina Limba română pierde o oră de predare
 • Este introdusă o nouă disciplină: Informatică și TIC
 • Numărul de ore săptămânale alocate disciplinei Istorie crește la 2
 • Este introdusă o nouă disciplină: Studiul Gândirii Critice în Contextul Drepturilor și Responsabilităților în Cadrul Educației Sociale
 • În cadrul discipliei Educatie Tehnologică și Aplicații practice: accent pus pe latura aplicativă
 • Minim o disciplină opțională va fi predată integrat

Clasa a VI-a

 • Minim o disciplină opțională va fi predată integrat
 • Este introdusă o nouă disciplină: Informatică și TIC
 • În cadrul disciplinei de Educație Socială va fi introdusă Educația Interculturală

Clasa a VII-a

 • Este introdusă o nouă disciplină: Informatică și TIC
 • Se introduce disciplina Elemente de Limba Latina si de Cultură Romanică
 • Minim o disciplină opțională va fi predată integrat
 • În cadrul disciplinei de Educație Socială va fi introdusă Educație Pentru Cetățenie Democratică
 • Ponderea CDȘ crește la maxim 3 ore pe săptămână. Se păstrează ponderea de minim o oră.

Clasa a VIII-a

 • Este introdusă o nouă disciplină: Informatică și TIC
 • Se alocă o oră pe săptâmână pentru ambele discipline din aria “Arte”, Muzică și Arte Plastice
 • Ponderea CDȘ crește la maxim 4 ore pe săptămână. Se păstrează ponderea de minim o oră
 • Este introdusă Educatia financiar-economică si antreprenoriatul – in cadrul disciplinei Educatie socială

Clarificări:

Elevii pot opta, într-un an de studiu, pentru 1-3 cursuri opționale (clasele V-VII) și 1-4 cursuri opționale (clasa a VIII-a), din care un opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare este obligatoriu. Metodologia referitoare la regimul opționalelor va clarifica aceste opțiuni.

În cadrul disciplinei Educație Socială vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI- a Educație interculturală, la clasa a VII-a Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.

Curriculumul la decizia școlii (CDȘ) se constituie atât din opționale ofertate la nivelul unității de învățământ, cât și din opționale ofertate la nivel național. Programele școlare promovate ca ofertă centrală reprezintă exemple de bune practici în dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, relevante pentru disciplina și pentru aria curriculară de care aparțin, pentru o abordare integrată la nivelul mai multor arii curriculare, dar și relevante social. Exemple de opționale promovate în prezent la nivel național:
– Educație pentru sănătate, clasele V-VI, VII-VIII
– Creeaza-ți mediul!, clasele III-IV, V-VII
– Educație ecologică și de protecție a mediului clasele V-VII
– Lectura și abilitățile de viată, clasele V-VI, VII-VIII
– Limba neoelenă și civilizația Greciei antice (doi ani de studiu)
– Rădăcini latine în cultura și civilizația românească (doi ani de studiu, clasele V-VI, VII-VIII)
– Mituri și legende greco-romane, clasele V-VI
– Expresii și proverbe latine, clasa a VII-a
– Cultura și tradiții aromâne, clasele V-VI, VII-VIII
– Matematica și știinte în societatea cunoașterii (un an de studiu)
– Istorie orală: Istorie trăită – Istorie povestită
– Educație prin șah (doi ani de studiu)
– Limba si literatura maghiară pentru elevii care frecventează clasele cu predare în limba română sau trăiesc în două culturi minoritare, clasele V-VIII
CDȘ este rezultatul initiațivei și creativității cadrelor didactice, este rezultatul unui proces real și transparent de consultare și negociere cu elevii și părinții acestora, cu alți actori la nivel comunitar și valorifică oportunități și nevoi specifice contextului cultural, social și economic local.

PRECIZARE:

Pentru învățământul în limbile minorităților nationale si învățământul integrat (învățământ de arte și sportiv) vor fi elaborate planuri cadru specifice având ca reper varianta aprobată. Pentru învățământul special, grupuri de lucru desemnate vor elabora planuri cadru specifice, conform legislatiei în vigoare.

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -