Decontul navetei cadrelor didactice și a personalului auxiliar în anul școlar 2020-2021

Trebuie citite

Decontul navetei

Pe contul Facebook, Nicu Cotescu, președintele Sindicatului ” Spiru Haret” Dolj, face o sinteză a celor mai importante articole care reglementează decontarea navetei cadrelor didactice și a personalului auxiliar. Vă invităm să citiți și să distribuiți.

Legea 1/2011 ART. 105


(2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli:
f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform legii;


H.G. 569/2015 ART. 2

(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei beneficiarilor din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde este situată unitatea de învăţământ la care au postul.
(2) Sumele destinate navetei beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
ART. 3
(1) Beneficiază de decontarea cheltuielilor de navetă cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar, care nu deţin locuinţă în localitatea unde aceştia îşi au postul.
(2) Cheltuielile cu efectuarea navetei se decontează doar atunci când distanţa ce trebuie parcursă zilnic depăşeşte limita teritorială a localităţii în care se găseşte unitatea de învăţământ preuniversitar de stat.
etc

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

NAVETA CADRELELOR DIDACTICE SI A PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIARLegea 1/2011 ART. 105(2) Finanţarea complementară se…

Geplaatst door Nicu Cotescu op Zaterdag 26 september 2020
- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Ai văzut noua listă a magazinelor agreate pentru prima de carieră didactică în 2023?

Noua listăNoua listă cu magazine la care îți poți cheltui banii din prima didactică a fost publicată pe site-ul...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -