FSLI acuză: mari scăderi salariale, birocratizare, inechitate, bulversare legislativă

Trebuie citite

Informare

Într-o informare pe care FSLI o transmite ministrului interimar al Educației (Rovana Plumb) și premierului (Vasilica-Viorica Dăncilă), sunt amintite câteva dintre cele mai grave probleme existente în acest moment în sistemul educațional. Concluzia la care au ajuns membrii Colegiului Național al Liderilor FSLI este elocventă: Fsotul ministru al Educației a bulversat sistemul în timpul mandatului său.

[…] în mandatul său, ministrul Valentin Popa a reușit performanța de a bulversa întregul sistem de învățământ preuniversitar, de a crește gradul de birocrație în unitățile de învățământ și de a afecta drepturile salariale ale persoanlului din educație.

Gravele probleme ale învățământului

FSLI solicită factorilor de decizie amintiți anterior soluționarea urgentă a problemelor existente în educație. Acestea au fost împărțite în: probleme de competența Guvernului și probleme de competența Ministerului Educației.

O sinteză a problemelor subliniate de FSLI puteți lectura în cele ce urmează. Pentru a putea consulta întregul document, vă invităm să accesați imaginile de la finalul acestul material.

I Probleme de competența Guvernului

  1. Inechitățile generate de aplicarea Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a actelor normative de modificare și completare a acesteia. Aceste reglementări determină grave probleme de discriminare salarială.
”[…] s-a ajuns în situația în care un cadrul didactic care a obținut definitivarea sau un grad didacric, după reîncadrarea de la 1 iulie 2017, are un salariu de bază net inferior celui pe care îl avea anterior obținerii acestora, deoarece nivelul salariului de bază i se stabilește la momentul promovării în gradul didactic […]”

O altă situație discriminatorie, evidențiată de sindicaliști, ține de încadrările realizate conform cu noile reglementări valabile de la 1 iulie 2017, care vizează tranșele de vechimbe. Astfel, s-a ajuns în situația halucinantă în care:

“[…] există două cadre didactice, cu același grad didactic, cu aceeași vechime, dar cu salarii diferite”

Inechități, de parcă nu erau destule, au apărut și de la 1 septembrie 2018 și au fost determinate de anexele la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 598/2018.

“Aplicarea acestor anexe a determinat, pe de o parte, reîncadrări pe funcții de execuție a anumitor categorii de personal didactic auxiliar de conducere, dar și diminuări ale salariilor persoanelor care exercită funcții didactice de conducere și funcții didactice auxiliare de conducere și de aproape 500 de lei.”

Se solicită deblocarea, în regim de urgență, a posturilor nedidactice și a posturilor didactice auxiliare.

Ești profesor? Verfică-ți salariul aici

II. Probleme care trebuie soluționate de Ministerul Educației Naționale

1. Aplicația EDUSAL nu permite plata unei majorări salariale de 7-20% din salariul de bază, care se cuvine persoanlului didactic de predare care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe. De asemenea, softul nu permite plata, pentru toate categoriile de personal didactic din centrele județene de resurse și asistență educațională, a majorării de 15% a salariului de bază. Se solicită, de asemeea, accesul la această aplicație și pentru reprezentanții federațiilor sindicale.

2. Se impune și modificarea Normelor metodologie privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didacrice metodiste din sistem.

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -