FSE „Spiru Haret” trage semnalul de alarmă: „vor exista numeroase restrângeri de activitate”

Trebuie citite

FSE „Spiru Haret”

Sindicaliștii de la FSE „Spiru Haret”, prin intermediul unei scrisori deschise, disponibilă în original aici, s-au adresat primului ministru. Măsura vine în încercarea de a rezolva mai multe probleme ce vor produce zbucium elevilor, părinților și profesorilor.

Mai precis, scrisoarea deschisă vine ca o reacție a transformării a peste 500 de clase de clase teoretice din învățământul liceal în clase de școală profesională la nivel național. Conform acestora, această „transformare” din teoretic și tehnologic în profesional trebuie realizată în condiții de legalitate și la momentul oportun.

Comunicat

Site-ul laclasă.ro preia integral scrisoarea deschisă a FSE „Spiru Haret”.

Nr. 261/14.05.2019

SCRISOARE DESCHISĂ

DOAMNEI VASILICA – VIORICA DĂNCILĂ
PRIM-MINISTRU AL ROMÂNIEI

Doamnă Prim-Ministru,

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a luat act de intenția Ministerului Educației Naționale de a transforma un număr important de clase teoretice din învățământul liceal în clase de școală profesională – peste 500 la nivel național. Numai în municipiul București, numărul acestor clase supuse procesului de transformare este de peste 170, ceea ce reprezintă 47% din totalul claselor de inceput de nivel liceal si profesional.
Departe de noi ideea de a contesta necesitatea existenței unui număr mai mare de clase de învățământ profesional și profesional dual. Însă, această „transformare” din teoretic și tehnologic în profesional trebuie realizată în condiții de legalitate și la momentul oportun.
Ori, în municipiul București, procentul absolvenților de gimnaziu care au obținut sub nota 5 la evaluarea națională în anul 2018 este de 15%. Și atunci ne întrebăm firesc unde este oportunitatea transformării a 170 de clase de învățământ în învățământ profesional? Să înțelegem că un număr suplimentar de peste 5000 de absolvenți de gimnaziu (170 de clase x 30 elevi/clasă) din municipiul București vor fi forțați să intre în învățământul profesional, în condițiile în care mediile la evaluarea națională ale multora dintre aceștia sunt peste 5?
În plus:

 • procedurile privind planurile de școlarizare la nivelul unităților de învățământ și inspectoratelor școlare s-au încheiat de mult timp, conform calendarului aprobat de ministerul educației;
 • încadrările cu personal au fost realizate la nivelul unităților de învățământ, mișcarea personalului didactic fiind în plină desfășurare, cu o serie de etape deja finalizate;
 • nu există resursă umană calificată (maiștri-instructori) pentru a acoperi toate clasele de învățământ profesional nou înființate;
 • vor exista numeroase restrângeri de activitate la liceele tehnologice, ca urmare a reducerii drastice a catedrelor de cultură generală;
 • nu există acorduri/parteneriate încheiate cu agenți economici, care să susțină respectivele clase de învățământ profesional și, în multe situații, nu există nici agenți economici interesați sau dispuși să primeasca un elevi la practică;
 • nu (mai) există condiții pentru desfășurarea orelor de pregătire practică (ateliere, laboratoare, utilaje, aparatură etc.).
  Mai mult, conform calendarului aprobat prin ordin de ministru (OMEN 4829/2018), până la data de 13 mai 2019, ar fi trebuit să fie deja tipărită broșura privind „Admiterea 2019”, cuprinzând nu doar procedura și calendarul amiterii, ci și rețeaua unităților de învățământ și planurile de școlarizare, pentru ca absolvenții de gimnaziu să își cunoască din timp opțiunile. Potrivit aceluiași ordin admiterea în învățământul liceal debutează în perioada 13-14 mai cu înscrierea la probele de aptitudini, respectiv pentru verificarea cunoștințelor de limbă modernă/maternă, iar începând cu data de 20 mai ar trebui să aibă loc „şedinţele de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare”. Despre ce ar putea fi instruiți părinții și elevii, în condițiile în care planurile de școlarizare aprobat de consiliile de administrație ale unităților de învățământ și inspectoratului școlar sunt date peste cap de către minister? Ce află părinții prezenți astăzi, la Târgul „Oferta Educațională” din Parcul Tineretului?
  Tot în data de 13 mai 2019, ar trebui să aibă loc „afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică” și „stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare”.

Ministerul Educației Naționale a găsit „soluția” pentru a-și pune în aplicare planurile. Astfel, în data de 13 mai 2019, au fost semnate Ordinele 3995 (pentru modificarea anexei nr. 1 la O.M.E.N. nr. 4829/2018 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020) și 3996 (pentru modificarea Metodologiei-cadru privind moibilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversotar în anul școlar 2019-2020, aprobate prin Ordinul ministrului interminar al educației naționale nr. 5460/2018).

Ordinul 3995/13.05.2019 decalează, chiar și cu 2 săptămâni, o serie de etape ale Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat. Iată câteva exemple:

 • Afișarea ofertei de școlarizare + tipărirea broșurii privind informațiile despre admitere – 30 mai (în loc de 13 mai, cum era inițial);
 • Înscrierea pentru probele de aptitudini – 5-6 iunie (în loc de 13-14 mai);
 • Desfășurarea probelor de aptitudini – 10-12 iunie (în loc de 15-17 mai);
 • Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini + depunerea contestațiilor – 13 iunie (în loc de 20 mai);
 • Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă – 5-6 iunie (în loc de 13-14 mai);
 • Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă – 10-12 iunie (în loc de 15-17 mai);
 • Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă + depunerea contestațiilor – 13 iunie (în loc de 20 mai)
  În total, sunt nu mai puțin de 13 asemenea modificări importante. Ne întrebăm: Ce se întâmplă cu cei care s-au înscris deja în data de 13 mai? Care este impactul asupra acelor copii pregătiți să susțină începând de mâine probele de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă? Este normal să afle azi că nu mai susțin probele acum, ci în iunie, cu 2 zile înainte de evaluarea națională? Unde se regăsește interesul superior al copilului – atât de mult clamat de minister – în acest nou calendar, modificat „din pix”, doar pentru a satisface anumite ambiții personale, în timpul admiterii?

Ordinul 3996/13.05.2019 decalează o serie de etape ale ocupării prin concurs național unic a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, începând cu publicarea și verificarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs – care trebuiau realizate până la 15 mai si sunt decalate pentru 3 iunie. Nu mai puțin de 6 etape sunt decalate și în ceea ce privește concursul național unic.

Subliniem faptul că NICIUNUL DINTRE ACESTE ORDINE NU A FOST DISCUTAT CU FEDERAȚIILE SINDICALE REPREZENTATIVE – nici la nivel de comisie tehnică, nici în cadrul Comisiei de Dialog Social, încălcându-se astfel dispozițiile exprese și obligatorii ale art. 4 alin. (2) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar (înregistrat la M.M.J.S. – D.D.S. sub nr. 435/17.04.2019). Nu au fost consultate nici asociațiile părinților și elevilor. Și atunci, unde sunt dialogul social în educație, transparența decizională, colaborarea, parteneriatul? Toate sunt doar vorbe goale…

Doamnă Prim-Ministru, raportat la cele de mai sus, ținând cont de reacțiile negative ale principalilor actori educaționali – elevi, cadre didactice și părinți – față de modificările operate peste noapte de Ministerul Educației, vă solicităm respectuos să dispuneți măsurile necesare pentru abrogarea imediată a OMEN nr. 3995/13.05.2019 și OMEN nr. 3996/13.05.2019 și pentru ca intenția Ministerului Educației de transformare a claselor de învățământ liceal în clase de învățământ profesional să nu fie pusă în practică.

PREȘEDINTE

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Sursă document: aici

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -