Atenție la învoirea colegială și la suplinirea orelor celor aflați în concediiTrebuie citite

Nu se mai plătește munca

Pe șestache, fostul ministru al Educației a luat o decizie profund nedreaptă, irațională și care riscă să bage școlile în haos și să determine declanșarea a numeroase procese. OMEN Nr. 4165 din 24.07.2018 reimpune voluntariatul obligatoriu în educație, desigur, pentru cei de jos. Despre această decizie profund nedreaptă. prin care munca nu mai este plătită, puteți citi aici.

Reacție sindicală

Cei de la „Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța”  au publicat pe pagina Facebook un material extrem de util. Acesta aduce o serie de clarificări legale care ar trebui imediat puse în practică. Preluăm integral mesajul, disponibil, în original, aici.

Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța face următoarele precizări referitoare la:

• învoirea colegială prevăzută de art. 30 (3) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate – Învăţământ Preuniversitar nr. 78/2017- modificat și completat prin Actul adițional nr. 335/2018;

• zilele libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite;

• incapacitatea temporară de muncă (concediul medical).

Potrivit art. 30(3)din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate – Învățământ Preuniversitar, personalul din învăţământ poate beneficia, pentru rezolvarea unor situaţii personale deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere plătite, pe bază de învoire colegială. Salariatul care solicită acordarea acestor zile libere plătite are obligaţia de a-şi asigura suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat. Cererea de învoire colegială se depune la registratura unităţii/instituţiei, cu indicarea numelui şi prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii. Cererea se soluţionează în maximum 24 de ore.

Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța face următoarele precizări referitoare la: • învoirea colegială prevăzută de art. 30 (3) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate – Învăţământ Preuniversitar nr. 78/2017- modificat și completat prin Actul adițional nr. 335/2018;

• zilele libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite;

• incapacitatea temporară de muncă (concediul medical).

Potrivit art. 30(3)din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate – Învățământ Preuniversitar, personalul din învăţământ poate beneficia, pentru rezolvarea unor situaţii personale deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere plătite, pe bază de învoire colegială. Salariatul care solicită acordarea acestor zile libere plătite are obligaţia de a-şi asigura suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat. Cererea de învoire colegială se depune la registratura unităţii/instituţiei, cu indicarea numelui şi prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii. Cererea se soluţionează în maximum 24 de ore.

Situația în care salariatul se află în învoire colegială nu trebuie confundată cu situația în care salariatul nu poate presta activitatea din cauza incapacității temporare de muncă, dovedită prin certificatul de concediu medical. Concediul medical și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă sunt reglementate prin dispoziții speciale, cuprinse în Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – cu modificările și completările ulterioare. Acest act normativ stabilește modul în care se realizează plata indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, respectiv: de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă; din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu ziua următoare celor suportate de angajator (…) şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia (…).

În plus,raportat la dispozițiile art. 50 lit. b) din Codul muncii, contractul individual de muncă al salariatului aflat în incapacitate temporară de muncă (concediu medical) se suspendă de drept. În conformitate cu art. 83 lit. a) din Codul muncii, considerăm că, în această situație, ar urma ca persoana care îl înlocuiește pe salariatul aflat în concediu medical să fie remunerată, în baza încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată.

Prin urmare, apreciem că, în perioada în care un salariat se află în concediu medical, acesta:

• nu trebuie să-și asigure suplinirea colegială, indiferent de numărul de zile de incapacitate temporară de muncă;

• primește indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, conform legii;

• ar trebui înlocuit de o altă persoană (care încheie cu angajatorul un contract individual de muncă pe perioadă determinată – în cazul cadrelor didactice, în sistem plata cu ora) și NU prin suplinire colegială fără plată, indiferent de numărul de zile de incapacitatea temporară de muncă ale salariatului înlocuit.

De asemenea, învoirea colegială nu trebuie confundată nici cu dreptul distinct al salariaților la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, așa cum acesta este prevăzut de art. 30(1) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate – Învățământ Preuniversitar (căsătoria salariatului, naşterea unui copil, căsătoria unui copil, decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, bunicilor, fraţilor, surorilor salariatului sau al altor personae aflate în întreţinere, schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reşedinţei, decesul socrilor salariatului, schimbarea domiciliului, îngrijirea sănătăţii copilului). Acordarea acestor zilele libere plătite pentru evenimente familiale deosebite nu este condiționată de învoirea/suplinirea colegială.

BIROUL OPERATIV al SINDICATULUI LIBER AL SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR CONSTANȚA

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

 
- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -