Nu depinde de director

Acordarea dirigenției nu este un act de voință unilateral al directorului instituției de învățământ prin care acesta lovește în anumite persoane sau își promovează “amicii”. Mulți dintre cei care sunt în fruntea unor instituții de învățământ abuzează de poziția în care se află atunci când îi numesc pe diriginții claselor. Singurul argument, atunci când li se solicită asta este că “…directorul numește diriginții”! Nimic mai stupid și fals. Există câteva prevederi legislative care reglementează acest demers, încălcarea acestora atrăgând răspunderea conducerii. Bineînțeles, astfel de situații au loc în acele școli în care colectivul permite asta, în care cadrele didactice nu își cunosc drepturile.

Criterii

Toate acțiunile pe care le desfășoară școla trebuie să urmărească interesul elevului. Este în interesul elevului să aibă drept diriginte un cadru didactic cu experiență, care cunoaște realitățile din zonă și școală și care a urmat cursuri de formare. Iată doar câteva reguli care se aplică în școlile unde există respect și profesionalism.

  • Gradele didactice Profesorii cu gradul 1 și 2 au prioritate în fața celor cu definitivat sau fără grad
  • Continuitatea la clasă Acest principiu nu permite schimbarea anuală a diriginților. Pentru că profesorul diriginte este puntea de legătură între elevi și colectivul didactic și pentru că acesta își cunoaște extrem de bine elevii, ar fi ideal ca un profesor care a preluat clasa a V-a să îi ducă până în clasa a VIII-a.
  • vechimea în școlă Un cadru didactic care predă de câțiva ani într-o școală și cunoaște colectivele de elevi precum și realitățile zonei, are prioritate în fața unuia care predă de mai puțini ani.
  • Titular sau suplinitor Profesorii titulari ai școlii au prioritate în această sistuație. În fond, este și logic.
  • Cursuri Cursurile de consiliere și orientare sunt un atu în solicitarea acestei funcții
  • Minim o oră Pentru a putea primi dirigenția unei clase, cadrul didactic trebuie să desfășoare cel puțin o oră pe săptămână cu respectiva clasă sau cel puțin jumătate de catedră în școala în care primește dirigenția.

Voi?

Te rugăm să ne trimiți informații privitoare la criteriile care se aplică în unitatea de învățământ în care îți desfășori activitatea. Mulțumim.

ROFUIP

Secţiunea 2

Profesorul diriginte
Art. 72
1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învățământul gimnazial, liceal, profesional și
postliceal.
(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte la o singură clasă.
(3) În cazul învățământului primar, atribuțiile dirigintelui revin învățătorului/institutorului/ profesorului
pentru învățământul primar.
Art. 73
(1) Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație, după consultarea consiliului profesoral.
(2) La numirea profesorilor diriginți se are în vedere principiul continuității, astfel încât o clasă să aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ.
(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puțin o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa respectivă.
(4) Pot fi numiți ca profesori diriginți și cadrele didactice din centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică.

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ