La două aspecte trebuie să fie atenți profesorii care susțin gradele didactice în acest an. Secretariatul te-a anunțat?

Date:

Gradele didactice

Profesorii care susțin gradele didactice în acest an trebuie să țină cont de două aspecte esențiale: financiare și echivalarea studiilor în credite transferabile. Am scris acest materiale deoarece, de cele mai multe ori, secretariatele unităților școlare nu îi informează pe profesori despre drepturile de care beneficiază.

Financiar

Cheltuielile efectuate pentru susținerea gradului didactic I sau II pot fi decontate. Legea permite acest lucru, trebuie doar să prezinți chitanțele și să înregistrezi o cerere la secretariatul unității de învățământ. Detalii complete referitoare la decontarea acestor cheltuieli pot fi citite aici.

Art. 85 (1) „Finanțarea activităților de formare continua se suporta de către Ministerul Educației Naționale, prin alocarea din timp a sumelor necesare.

(2) Ministerul Educației Naționale asigura și sumele percepute de instituțiile de învîțământ superior pentru instrumentarea dosarelor în vederea acordării gradelor didactice. Persoanele care au achitat taxele de instrumentare a dosarelor depun la inspectoratul școlar la care s-au înscris, solicitarea de decontare, însoțită de documentele justificative. Decontarea sumelor se face în termen de 30 de zile de la data solicitării”

Echivalarea

Un alt hop constă în echivalarea în credite profesionale transferabile a gradului didactic I și II. După cum știți, legea impune cadrelor didactice ca, într-o perioadă de 5 ani de la obținerea definitivatului, să acumuleze 90 de credite.

ART. 6 Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăŃământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăŃământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile.

Birocrație inutilă

Echivalarea creditelor nu se face automat, trăiască birocrația! În primele săptămâni ale noului an școlar va trebui să depui o cerere la secretariatul școlii. De obicei, acest lucru se poate face în perioada 1-15 septembrie. Urmărește cu atenție site-ul laclasă.ro, precum și site-urile ISJ-ului de care aparții pentru a vedea care este noul calendar.

Ce se echivalează?

Se echivalează cu 90 de credite profesionale transferabile următoarele forme de organizare a formării continue:
a) obținerea, în intervalul respectiv, a gradului didactic II sau a gradului didactic I;
b) absolvirea de către personalul didactic din educația antepreşcolară, învățământul preşcolar şi din învățământul general obligatoriu, în intervalul
respectiv, a studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul științele educației;
c) absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul științele educației;
d) absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program de conversie profesională în învățământ prin studii postuniversitare;
e) obținerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă obținerea de competențe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență.

Află dacă ești scutit de echivalare

Aici avem un material referitor la categoriile scutite de realizarea celor 90 de credite.

Distribuie:

Ultimele știri

Mai multe
înrudite

Miercuri, 19 ianuarie 2022, cadrele didactice vor înceta lucrul în întreaga țară. Va fi grevă

Miercuri, 19 ianuarie 2022, membrii de sindicat afiliați la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” vor înceta lucrul.

Se pregătește închiderea școlilor în ianuarie? Continuă haosul în sistemul de învățământ?

Închiderea școlilor pare a fi subiectul favorit al „autorităților” de la București. Pandemia le-a oferit prilejul de a duce absurdul la rang de artă iar interesul și dreptul elevilor la educație pare a fi ultima lor grijă.

Valabilitatea voucherelor de vacanță a fost prelungită. Vezi documentul și până când le poți utiliza

Valabilitatea voucherelor de vacanță a fost prelungită conform ordonanței de urgență nr. 131 din 17 decembrie 2021.

Ministrul Sănătății îi învrăjbește pe părinți împotriva profesorilor

Ministrul Sănătății Într-o emisiune la postul de casă al actualei...
161 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap