Elevii pot contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise. Vezi în ce condiții

Trebuie citite

Statutul elevilor

Elevii au posibilitatea de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise atunci când aceștia consideră că evaluarea nu a fost obiectivă.

Ce spune legea?

Art. 9
în vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise,
stipulat la alin.(i), pct. k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al
elevului, poate acţiona, astfel:
a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului
didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui
sau susţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare.
b) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate
satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris,
conducerii unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita
reevaluarea probelor orale sau practice.
c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre
didactice de specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la
clasa respectivă şi care reevaluează lucrarea scrisă.
d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota
rezultată în urma reevaluării. în cazul învăţământului primar, calificativul este
stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice.
e) în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi
nota acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este
respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. în cazul în care diferenţa dintre
nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia
este acceptată.

f) în cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării
iniţiale. Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea
prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.
g) Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă.
h) în situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi
învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar sau profesori de
specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către
inspectoratul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau profesori de
specialitate din alte unităţi de învăţământ.

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Ai văzut noua listă a magazinelor agreate pentru prima de carieră didactică în 2023?

Noua listăNoua listă cu magazine la care îți poți cheltui banii din prima didactică a fost publicată pe site-ul...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -