Din ce moment sunt obligați profesorii să acumuleze 90 de credite profesionale transferabile

Trebuie citite

90 de credite

Subiectul celor 90 de credite profesionale transferabile este unul extrem de sensibil și confuz în sistemul educațional. Aceste credite sunt utile atunci când sunt realizate anumite dosare: pretransfer, detașare, continuare de studii etc. În plus, acumularea a 90 de credite este o obligație legală.

Pe banii profesorilor?

Legea obligă angajatorul să deconteze cursurile de formare continuă la care au participat cadrele didactice dintr-o unitate de învățământ – detalii aici. Din păcate, cei mai mulți directori de școală nici nu vor să audă de respectarea acestei obligații legale. Și uite așa, profesorii rămân cu paguba. Bine, directorii au scuza că, „nu se încadrează în buget”.

Ce se echivalează?

Se echivalează cu 90 de credite profesionale transferabile următoarele forme de organizare a formării continue:
a) obținerea, în intervalul respectiv, a gradului didactic II sau a gradului didactic I;
b) absolvirea de către personalul didactic din educația antepreşcolară, învățământul preşcolar şi din învățământul general obligatoriu, în intervalul
respectiv, a studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul științele educației;
c) absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul științele educației;
d) absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program de conversie profesională în învățământ prin studii postuniversitare;
e) obținerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă obținerea de competențe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență.

Ce spune legea?

Practic, începând cu definitivatul, trebuie să te asiguri că acumulezi 90 de credite profesionale transferabile, asta într-un interval de 5 ani de zile.

Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile

Sancțiuni?

Termenul „obligatoriu”, în acest caz, nu este urmat de vreo sancțiune. Așadar, legea nu specifică clar ce sancțiuni pot fi luate împotriva celor care nu au acumulat 90 de credite în această perioadă. Această „lacună” este folosită de cadrele didactice care nu doresc să meargă la cursuri de formare continuă, asta pe banii lor. Și pe bună dreptate!

Concluzie

Așadar, cele 90 de credite sunt obligatorii începând cu obținerea definitivării în sistem. Acestea te pot salva de la un calificativ anual slab, de la intrarea în restrângere sau de la plecare în șomaj. Din păcate, CCD-urile nu se înghesuie să organizeze cursuri de perfecționare. În plus, cadrele didactice trebuie să suporte din portofelul lor toate cheltuielile.

Foarte important

Află mai multe despre acest subiect prin citirea materialelor de mai jos.

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -