Angajații din învățământ, medicii și farmaciștii beneficiază de indemnizația de instalare (un salariu de bază)

Trebuie citite

Indemnizația de instalare

La începutul fiecărui an școlar, în atenția cadrelor didactice, farmaciștilor și medicilor intră indemnizația de instalare. Ca de fiecare dată, este rost și de ceva confuzie: indemnizația de instalare vs prima de instalare. În timp ce indemnizația de instalare se acordă și în prezent, prima de instalare este abrogată de pe timpul guvernării Boc.

Condiții

Pentru a putea solicita și primi indemnizația de instalare, farmaciștii, medicii și cadrele didactice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  • să facă solicitarea în primul an de activitate după absolvirea studiilor (personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar și cel nedidactic), stagiatului sau internatului (medicii sau farmaciștii)
  • încadrarea trebuie să fie realizată într-o unitate din altă localitate decât cea de domiciliu
  • să depună o cerere în acest sens la registratura unității în care își desfășoară activitatea

Ce primești?

  • indemnizația de instalare este echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale în care se face încadrarea
  • în zonele în care atragerea specialiștilor este dificilă, autoritățile pot decide ca indemnizația de instalare să fie echivalentă cu două salarii.
  • indemnizațiile de instalare nu sunt supuse impozitării

Ce spune legea

HG nr. 281/1993, art. 23, cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, prevede:
„(1) La încadrarea într-o unitate din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizație de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat; în cazul medicilor și farmaciștilor, indemnizația de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii sau a internatului, de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs.(2) Indemnizația de instalare poate fi echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localități unde atragerea specialiștilor se face cu mare greutate, stabilite de ministere și celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice și avizate de Ministerul Finanțelor.(3) Persoanele care au beneficiat de indemnizația de instalare și care ulterior au demisionat sau li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condițiile legii, indemnizația primită, calculată proporțional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.”
* publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135/25.06.1993

Despre impozitare

Art. 55, alin. (4), lit. i) din Codul fiscal prevede expres că indemnizațiile de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o unitate situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în limita unui salariu de bază la angajare, precum și indemnizațiile de instalare și mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din instituțiile publice și celor care își stabilesc domiciliul în localități din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, în care își au locul de muncă nu sunt incluse în veniturile salariale și nu sunt impozabile în înțelesul impozitului pe venit.

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Ai văzut noua listă a magazinelor agreate pentru prima de carieră didactică în 2023?

Noua listăNoua listă cu magazine la care îți poți cheltui banii din prima didactică a fost publicată pe site-ul...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -