Salariile personalului nedidactic s-ar putea mări și ele cu 20%

Trebuie citite

Cât a fost ministru

Cât a fost ministru, Liviu Marian Pop a avut o puternică prezență publică, intrând mai mereu în atenția mass-media. Nu credem să fi rămas subiect din acest domeniu neatins de prestația excentrică a domniei sale. Din păcate, una dintre cele mai importante aspecte nerezolvate a rămas salarizarea cadrelor didactice.

Mărire cu 20%

O inițiativă legislativă a fostului ministru al Educației, depusă pe 4 aprilie la Senat, propune mărirea cu 20% a salariilor angajaților din educație.

Lege pentru modificarea art. 38 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Art. I Articolul 38 din Legea nr.153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată in Monitorul Oficial, Partea I, nr.492 din 28 iunie 2017, se modifică dupa cum urmează:

La articolul 38, litera d) a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) prin excepție de la lit. a), începand cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, de care beneficiază personalul din învățământul preuniversitar și universitar de stat, se majorează cu 20% față de nivelul acordat pentru luna februarie 2018″.

Art. II Măsurile prevăzute la art. I se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Forma inițială

d) prin excepție de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, de care beneficiază personalul care ocupă funcții didactice din unitățile de învățământ preuniversitar și universitar de stat, se majorează cu 20% față de nivelul acordat pentru luna februarie 2018;

Motivație

Legea-cadru rr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.492 din data de 28 iunie 2017, are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.

Prin actul normativ menționat mai sus au fost înlăturate inechitățile în ceea ce privește salariile și indemnizațiile personalului din sectorul bugetar, iar in același timp acestea au fost majorate in mod semnificativ, dar au existat și unele mici excepții care au generat multiple nemulțumiri în rândul personalului nedidactic, absolut necesar bunei desfășurări a activității școlare. În timp ce personalul didactic și didactic auxiliar beneficiază începând cu data de 01.03.2018 de o majorare cu 20% fața de nivelul acordat pentru luna februarie 2018, personalul nedidactic, componentă a învățământului preuniversitar conform art. 88, alin. 1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, este privat de această creștere salariala, creând astfel un sentiment discriminatoriu între categoriile de personal din invățământul preuniversitar.

Prin urmare, față de argumentele menționate, am elaborat prezenta propunere legislativă de modificare a literei d) a alineatului (3) al articolului 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pe care, în conformitate cu prevederile art.74 și 75 din Constituție, republicată, o supunem Parlamentului spre dezbatere și adoptare.

Vezi pe site-ul Senatului

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -