Citește despre încă o modalitate prin care profesorii sunt prejudiciați la calcularea salariilor

Trebuie citite

Modalități diverse

Modalitățile prin care profesorii sunt prejudiciați la calcularea salariului sunt diverse. Am scris aici despre o extrem de întâlnită problemă care te poate fura de câteva sute de lei. Desigur, ignoranța și temele nefăcute de către cei mai mulți profesori sunt folosite de unele persoane cu putere de decizie pentru a fenta acordarea salariului corect. Detalii despre cum poți preîntâmpina acest gen de probleme, poți citi aici.

Sporurile

Cei care administrează aplicația despre care am scris aici, au postat pe pagina Facebook detalii referitoare la o nouă modalitate prin care unele cadre didactice sunt prejudiciate.

În continuare o să vă supun atenţiei o altă mare greşeală de calcul a salariilor prin care unii profesori sunt prejudiciaţi prin faptul că nu li se acordă sporul de zone izolate şi compensaţii tranzitorii pentru un motiv absolut absurd că cică localitatea ar fi devenit între timp oraş. Păi dacă acea localitatea a devenit oraş, asta înseamnă că nu mai este izolată? Atâta timp cât acea localitate se găseşte încă în lege, aceşti profesori care se află în această situaţie ar trebui să primească acest spor.

Ce spune legea?

„Articolul 7
(1) Personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în LOCALITĂŢI IZOLATE beneficiază de o indemnizaţie de până la 20% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, conform prevederilor art. 3 din anexa nr. II cap. I lit. B la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în localităţi izolate nu constituie bază de calcul pentru celelalte sporuri.

(2) Nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) personalul didactic de la nr. crt. 21 din anexa nr. 2 la lege. {{{nota mea: e vorba de necalificaţi}}}

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decât cel stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 primesc o COMPENSAŢIE TRANZITORIE, calculată prin aplicarea diferenţei de procent asupra salariului de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate.”

Concluzie

Așadar, după cum subliniază și cei de la Calculator Salarii Învățământ, în lege nu sunt folosiți termeni precum sate sau orașe, ci localități izolate.

poți citi aici.

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Ai văzut noua listă a magazinelor agreate pentru prima de carieră didactică în 2023?

Noua listăNoua listă cu magazine la care îți poți cheltui banii din prima didactică a fost publicată pe site-ul...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -