Asociația Inspectorilor Școlari Independenți va verifica competența profesorilor și va solicita feedback-ul părinților. Proiect legislativ

Trebuie citite

Asociația Inspectorilor Școlari Independenți

Asociația Inspectorilor Școlari Independenți ar putea deveni încă un organism de control al profesorilor. Un proiect legislativ depus la Senat și semnat de 8 senatori PSD – Liviu Marian Pop este unul dintre semnatari – aduce modificări masive ale LEN, fapt care nu ar trebui să mai supere pe nimeni. Pentru a putea fi pus în aplicare, proiectul legislativ trebuie să treacă de Senat, Camera Deputaților, Președinte și Curtea Constituțională.

Important

Conform acestei inițiative, printre altele, Asociația Inspectorilor Școlari Independenți ar:

  • verifica nivelul de competență al profesorilor prin evaluarea progresului elevilor și prin feedback-ul părinților și al elevilor;
  • are obligația de a organiza cursuri de specializare;
  • asigura local forumuri de discuție între profesori și părinți;
  • supraveghează feedback-ului părinților cu privire la activitățile efectuate.

Extras din proiectul de lege

22 La articolul 95, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) Asociația Inspectorilor Școlari Independenți reprezintă o structură aflată în subordinea Ministerului ce furnizează servicii potrivit cerințelor pieței educaționale destinată evaluării și rezolvării problemelor școlilor.

(2) Asociația Inspectorilor Școlari Independenți are următoarele atribuții:

  • a. Asigurarea traseelor școlare individuale ale fiecărui elev;
  • b. Crearea bazelor de date cu oferte educaționale ale diferitelor organizații ce furnizează programe educaționale elevilor, cu precizarea specificului programelor;
  • c. supravegherea feedback-ului părinților cu privire la activitățile efectuate;
  • d. Elaborarea de propuneri privind acordarea sau ridicarea de licențe de funcționare a unităților, acestea fiind făcute după o evaluare minuțioasă;
  • e. Studii proiective vizând dezvoltarea școlilor de meserii în concordanță cu cerințele pieței muncii.

23. La articolul 95, după aliniatul 5 se introduc 7 noi alineate, alin. (6)-(12) cu următorul cuprins:

(6) În cazul unităților publice, inspecția școlară are rolul de a verifica nivelul de competență al profesorilor prin evaluarea progresului elevilor și prin feedback-ul părinților și al elevilor.

(7) În cazul în care există lacune în modul de comportament la clasă, lacune de cunoaștere pedagogică sau a materiei de predare, Asociația Inspectorilor Școlari Independenți, prin furnizorii de formare educațională competenți, are obligația de a organiza cursuri de specializare, care să acopere necesitățile profesionale pe tematicile insuficient aprofundate.

(8) Inspectorii de specialitate vor fi selectați în urma specializării pedagogice pe domeniul respectiv, desfășurată anterior de către furnizori de educație, publici sau privați, cu prestigiu profesional și cu rezultate concrete și pozitive ale activității.

(9) Asociația Inspectorilor Școlari Independenți are obligația de a asigura local forumuri de discuție între profesori și părinți, care își pot astfel transfera cunoștințele proprii pozitive, ceea ce conduce la o permanentă auto pregătire;

(10) Asociația Inspectorilor Școlari Independenți are obligația de a înființa un serviciu de relații publice pentru cele mai frecvente întrebări ale părinților sau ale altor persoane, precum și un serviciu de intervenție și mediere, în caz de conflict sau de probleme care nu se pot soluționa la nivelul directorilor de unități școlare;

Captură de ecran

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Lista bolilor profesionale pentru profesori – care sunt dedesupturile întârzierii

Lista bolilor profesionaleLista bolilor profesionale dobândite ca urmare a desfășurării activităților didactice este stabilită de Ministerul Sănătății. Documentul ar...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -