SCANDALOS!!! Salariile aferente lunii ianuarie au fost calculate greșit. În februarie vor exista diminuări

Trebuie citite

Salarii calculate greșit

Într-o notă informativă trimisă de FSE „Spiru Haret” liderilor sindicatelor afiliate se precizează că salariile aferente lunii februarie vor fi diminuate cu sume ce vor ajunge până la 100 de lei. Motivul acestei mișcări ține de calcularea greșită a acestora în luna precedentă. Detalii mai jos.

Diminuarea salariilor pentru luna februarie, față de luna ianuarie (cu sume care variază de la câțiva lei la peste 100 lei).
Explicația oferită de domnul director George Ghelmez a fost aceea că programul Edusal a calculat greșit salariile aferente lunii ianuarie. Concret: a fost calculată greșit creșterea de o pătrime la unele tranșe, fiind trecute sume mai mari decât cele care erau corecte; astfel, la tranșa de vechime 20-25 de ani, care include tranșele 18-22 ani și 22-25 ani, pătrimea ar fi trebuit calculată pentru fiecare dintre cele două – ceea ce nu s-a întâmplat. Acest lucru a fost observat de reprezentanții Ministerului Educației, care au făcut verificări pe fiecare tranșă, astfel că au fost introduse sumele corecte începând cu salariile aferente lunii februarie.
Doamna ministru a solicitat să fie introdusă o notă în Edusal, prin care ministerul să își ceară scuze pentru eroarea comisă și să prezinte integral explicațiile pentru diminuarea salariului.

Verifică dacă ai salariul calculat corect

Cere o a doua opinie referitoare la salariul tău. Detalii aici.

Ce nu se precizează

Nota nu precizează dacă cei care au primit salariul calculat greșit pe luna ianuarie vor trebui să dea banii înapoi. Cei drept, mai mult ca sigur, scuzele ministre Ecaterina Andronescu nu vor rezolva problema.

Din păcate, problema diminuarii salariilor nu este singura. Conform notei citate, s-au discutat și alte probleme. Preluăm integral conținutul notei informative.

Către

SINDICATELE AFILIATE

În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte

Stimaţi colegi,

În cursul zilei de astăzi, 7 martie 2019, a avut loc o întâlnire a doamnei ministru Ecaterina Andronescu cu întreaga conducere operativă a Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, însoțită de specialiștii Departamentelor Juridic și Comunicare ale federației; pe parcursul întrunirii, în funcție de problemele abordate, au fost chemați domnul secretar de stat Ionel Florian Lixandru, domnul director general Mihai Păunică și domnul director George Ghelmez.
În cele ce urmează, vom prezenta pe scurt problemele ridicate de reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și răspunsurile/soluțiile prezentate de reprezentanții Ministerului Educației Naționale:

1. Neacordarea drepturilor salariale cuvenite personalului didactic din C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. (majorarea salariului de bază cu 15% pentru învățământ special și sporul de suprasolicitare neuropsihică de 10%).


Doamna ministru a precizat că problema se va rezolva în cel mult două săptămâni, în condițiile în care există o inițiativă legislativă la Parlament, care va intra marți pe ordinea de zi a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului, urmând apoi să parcurgă întreaga procedură în regim de urgență; a precizat că inițiativa nu va întâlni nicio opoziție din partea ministerului.
A subliniat însă și faptul că, în urma întâlnirilor avute în ultima perioadă și a deplasărilor în teritoriu, a constatat și existența unor aspecte negative, cum ar fi: consilieri care nu lucrează cu niciun copil cu CES sau atribuirea improprie a resursei umane de specialitate către unitățile de învățământ, pe criterii preferențiale, care nu țin cont de realitate (școală unde sunt peste 20 de copii cu CES nu are nici logoped, nici profesor de sprijin, în timp ce unitate cu un singur copil cu CES beneficiază de serviciile ambilor specialiști).
Față de exemplele oferite de doamna ministru, reprezentanții federației noastre au subliniat necesitatea existenței unor reglementări clare în domeniu, propunând modificarea, în regim de urgență, a Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5555/2011, propunerea agreată de doamna ministru (care apreciază că atribuțiile personalului angajat în aceste instituții trebuie mai clar definite).

2. Neacordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică personalului de conducere, de îndrumare și de control.


Problema se va rezolva prin aceeași inițiativă legislativă, menționată la pct. 1.

3. Diminuarea salariilor pentru luna februarie, față de luna ianuarie (cu sume care variază de la câțiva lei la peste 100 lei).


Explicația oferită de domnul director George Ghelmez a fost aceea că programul Edusal a calculat greșit salariile aferente lunii ianuarie. Concret: a fost calculată greșit creșterea de o pătrime la unele tranșe, fiind trecute sume mai mari decât cele care erau corecte; astfel, la tranșa de vechime 20-25 de ani, care include tranșele 18-22 ani și 22-25 ani, pătrimea ar fi trebuit calculată pentru fiecare dintre cele două – ceea ce nu s-a întâmplat. Acest lucru a fost observat de reprezentanții Ministerului Educației, care au făcut verificări pe fiecare tranșă, astfel că au fost introduse sumele corecte începând cu salariile aferente lunii februarie.
Doamna ministru a solicitat să fie introdusă o notă în Edusal, prin care ministerul să își ceară scuze pentru eroarea comisă și să prezinte integral explicațiile pentru diminuarea salariului.

4. Calculul gradației de merit, al majorării de 15% pentru învățământ special, al majorării de 7%-20% pentru învățământ simultan și al majorării de 10% pentru învățători/institutori/ educatoare/diriginți prin raportare la salariul de bază în plată.


Domnul director George Ghelmez a precizat că, așa cum s-a discutat și au afirmat inclusiv reprezentanții MFP și MMJS la ședința din 31.01.2019, aceste drepturi nu intră sub incidența prevederilor art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018, astfel că nu sunt plafonate la nivelul lunii decembrie 2018. Așteaptă însă, de la Ministerul Muncii, formula de calcul.
Doamna ministru a precizat că, în situația în care nu se primește un răspuns în cursul zilei de astăzi, se va emite adresă oficială, astfel încât problema să fie rezolvată în cel mai scurt timp.
A precizat, totodată, că trebuie rezolvată problema plății indemnizației aferente titlului științific de doctor pentru cei care l-au obținut în management educațional și care ocupă funcții de predare.

5. Menținerea și atragerea în sistem a resursei umane înalt calificate, cu vocație pentru actul de predare.

Reprezentanții F.S.E. „SPIRU HARET” au pus accentul pe necesitatea motivării tinerilor cu vocație pentru învățământ și a formării inițiale corespunzătoare (inclusiv din punct de vedere pedagogic), dublate de o selecție riguroasă și de o perioadă de mentorat real. Remunerația trebuie să țină cont de importanța funcției didactice și de rolul cadrului didactic în societate; evident, odată cu drepturile, vin și obligațiile, iar cei care nu își îndeplinesc corespunzător atribuțiile trebuie sancționați. Abuzurile/ilegalitățile/neregulile trebuie sancționate punctual; nu trebuie generalizate la nivelul întregului sistem, astfel încât toți angajații să suporte – nemeritat – consecințele.
Doamna ministru a fost de acord cu reprezentanții federației și a solicitat sprijinul organizațiilor sindicale pentru a implementa măsuri de natură a veni în sprijinul sistemului de învățământ.

6. Problema dialogului social.

Conducerea operativă a subliniat necesitatea consultării federațiilor sindicale reprezentative înainte de lansarea unor proiecte/dispoziții și de luarea unor măsuri; numai în acest fel se poate vorbi despre o consultare reală a partenerilor de dialog (respectiv a celor care pot oferi o imagine clară și corectă a realităților din sistem).
Doamna ministru a reiterat solicitarea de a fi sprijinită de organizațiile sindicale pentru a implementa măsurile corecte.
Reprezentanții federației și-au exprimat disponibilitatea de a veni în sprijinul ministerului pentru rezolvarea problemelor apărute și corectarea greșelilor, cu condiția ca și ministerul să adopte măsurile corecte și să le implementeze, nu să paseze responsabilitatea către inspectoratele școlare.

7. Debirocratizarea reală a sistemului educațional.

Reprezentanții federației noastre au arătat că, deși au fost făcute numeroase demersuri în acest sens, măsurile concrete întârzie să apară.
Doamna ministru a fost de acord și în această privință. În opinia sa, trebuie rezolvată în regim de urgență problema ARACIP – instituție care nu a adus niciun plus educației, astfel că trebuie regândită în totalitate modalitatea de funcționare a acesteia.
Pentru reducerea numărului mare de ordine de plată generate de programul Edusal pentru plata salariilor, ratelor la CAR etc. (care nu fac decât să greveze suplimentar bugetul, din cauza perceperii de către bănci a unor comisioane din ce în ce mai mari), urmează a avea loc o discuție între domnul Tiberiu Mavrodin (secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice) și domnul director general Mihai Păunică – este o problemă care, inclusiv în opinia M.F.P. și M.E.N., trebuie rezolvată în regim de urgență.

8. Noul Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar.

Doamna ministru a apreciat că, dacă nu sunt probleme pe text, negocierile ar trebui să dureze foarte puțin și să înceapă cât mai curând, urmând a fi coordonate de domnul secretar de stat Ionel Florian Lixandru. În cel mai scurt timp, Ministerul Educației va invita oficial federațiile sindicale la negocierea CCMUNSAIP și va solicita desemnarea reprezentanților în comisia de negociere.

9. Organizarea unei întâlniri cu reprezentanții Ministerului Educației Naționale pe problema învățământului special și special integrat și a Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, cu participarea delegaților desemnați de organizațiile sindicale afiliate – conform Hotărârii Colegiului Liderilor nr. 1/2019.
Doamna ministru și-a exprimat disponibilitatea pentru o asemenea întâlnire – la București – ce urmează a avea loc, în principiu, până la sfârșitul lunii martie.

Tot în cursul zilei de astăzi, a avut loc și o întrunire a APEC, în cadrul căreia s-au analizat problemele existente în sistem și s-au convenit următoarele:
1. emiterea unui comunicat pentru amendarea inițiativei legislative pentru modificarea și completarea art. 234 și art. 280 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (PL-X nr. 79/2019);
2. transmiterea unei adrese către Ministerul Educației Naționale în vederea stabilirii unei întâlniri cu APEC, în cadrul căreia doamna ministru Ecaterina Andronescu să prezinte strategia ministerului pentru perioada imediat următoare.

Vă informăm totodată că, în cursul zilei de 6 martie 2019, ca urmare a solicitării Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” (adresa nr. 95/15.02.2019, înregistrată la M.E.N. cu nr. 846/M/20.02.2019), s-a întrunit comisia tehnică pentru discutarea Ordinului privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar şi examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019, pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul şcolar 2019-2020, evaluării naționale a absolvenților clasei a VIII-a, examenului național de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2019. Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a fost reprezentată de domnul secretar general Ionel Barbu.
Anexăm prezentei proiectul în cauză, conținând propunerile și observațiile federației noastre (evidențiate prin îngroșare, scriere cursivă, subliniere), cu mențiunea că foarte multe dintre acestea au fost agreate de membrii comisiei tehnice.

Cu deosebită stimă,

PREȘEDINTE

Citește nota aici, pe site-ul federației.

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ


- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -