Reduceri de posturi pe șestache în învățământ. Semnal de alarmă din partea FSE „Spiru Haret”

Trebuie citite

FSE „Spiru Haret”

FSE „Spiru Haret”, Federația condusă de Marius Nistor trage un semnal de alarmă asupra unei măsuri adoptată de MEC, pe șestache. MEC a emis în data de 29 aprilie 2020 și a transmis ulterior inspectoratelor școlare adrese privind „numărul maxim de posturi finanțate din bugetul de stat pentru școli, ISJ-uri și casele corpului didactic. Conform sindicatelor, pe baza acestor adrese, sistemul eucațional se va confrunta cu reduceri de posturi, asta în condițiile în care există deja un deficit de personal.

Secretomania MEC

Sindicatele acuză și lipsa de transparență a MEC, respectivele adrese nu sunt postate pe site-ul ministerului. Oare de ce?

Preluare comunicat de presă

În original, comunicatul FSE „Spiru Haret” este disponibil aici.

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a luat act în cursul zilei de astăzi despre faptul că Ministerul Educației și Cercetării a emis în data de 29 aprilie 2020 și a transmis ulterior inspectoratelor școlare adrese privind: I. „numărul maxim de posturi finanțate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat până la 31 august 2020” și II „numărul maxim de posturi pentru inspectoratele școlare, casele corpului didactic, cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor și centrele de excelență”.

Respectivele adrese, atât prin conținut, cât și prin efecte, au declanșat deja reacții negative în rândul colegilor noștri. Astfel:

1. În cuprinsul documentelor sunt invocate prevederile anexei O.M.E.C. nr. 3659/2020 (la pct. I) și ale anexei nr. 1 la O.M.E.C. nr. 4150/2020 (la pct. 2).
Ori, respectivele ordine de ministru – deși sunt acte administrative cu caracter normativ (din moment ce produc efecte asupra învățământului preuniversitar in întreaga țară) – nu sunt publicate în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că sunt și lipsite de efecte, nefiind intrate în vigoare [a se vedea, în acest sens, dispozițiile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare].

Mai mult, ne aflăm în imposibilitatea măcar de a lectura conținutul respectivelor ordine (nu se găsesc nici pe pagina de web a Ministerului Educației sau pe site-urile inspectoratelor școlare), care, de altfel, nici nu au fost discutate cu federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar.

2. Efect al pct. II din adresă, se reduce considerabil numărul de posturi de la centrele de resurse și asistență educațională și de la centrele de excelență (acolo unde există), nefiind însă „neglijate” nici palatele și cluburile copiilor și elevilor.

Iată numai câteva exemple:

  • Olt: CJRAE pierde 3 posturi, iar Centrul de Excelență pierde 21 de posturi (rămâne cu un singur post);
  • Timiș: CJRAE pierde 4 posturi, Centrul de Excelență pierde 25 de posturi, alte unități conexe pierd 4 posturi;
  • Argeș: CJRAE pierde 13 posturi;
  • Sibiu: CJRAE pierde 3 posturi;
  • Caraș-Severin: CJRAE pierde 5 posturi;
  • Vrancea: CJRAE pierde 5 posturi (la care se adaugă 13 posturi de la centrele școlare pentru educație incluzivă).

Stimată doamnă Ministru, după cum, desigur cunoașteți, centrele de resurse și asistență educațională se confruntă de ani de zile cu deficit de personal, fiind sub-normate chiar și în raport de normativele aplicabile (normative despre a căror modificare se discută de ani de zile, pentru sporirea numărului de consilieri și de specialiști, în spirjinul beneficiarilor educației). A veni acum și a tăia posturi tocmai de la aceste centre de resurse este complet lipsit de justificare și contrar interesului învățământului. În ceea ce privește centrele de excelență, vă rugăm să aveți în vedere că acestea au fost înființate pentru ca Statul să vină în sprijinul copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte – conform art. 57 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare – având o serie de atribuții expres reglementate de art. 99 alin. (33) din același act normativ. Se pune, deci, întrebarea: cum își vor mai putea îndeplini centrele de excelență rolul cu un singur angajat sau cu câțiva angajați? În felul acesta sprijină Statul copiii și tinerii capabili de performanțe înalte?

3. Pe posturile ce urmează a fi reduse este încadrat personal – și ne referim atât la personal titular, cât și la personal încadrat prin plata cu ora.
Chiar presupunând că se renunță la personalul încadrat în regim de plata cu ora (deși nici acest lucru nu este în regulă, pentru că acei oameni sunt încadrați pe posturile în cauză pentru că este nevoie de ei și pentru că desfășoară efectiv activitate, atât cu copiii cu cerințe educaționale speciale, cât și cu cei capabili de performanțe înalte), ne punem întrebarea: ce se va întâmpla cu titularii? Efectul reducerii posturilor este încetarea contractului individual de muncă și trimiterea salariaților în șomaj în timpul anului școlar – o măsură lipsită de justificare legală, luată din rațiuni pe care nu le cunoaștem, dar cu efecte deosebit de grave asupra salariaților din sistem și asupra beneficiarilor direcți ai serviciilor oferite de aceștia.

În aceste condiții, vă solicităm respectuos să dispuneți revocarea imediată a oricăror măsuri de reducere a numărului de posturi din învățământul preuniversitar.

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Ai văzut noua listă a magazinelor agreate pentru prima de carieră didactică în 2023?

Noua listăNoua listă cu magazine la care îți poți cheltui banii din prima didactică a fost publicată pe site-ul...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -