Inspecțiile neanunțate pe motiv de dublare a salariilor provoacă reacția sindicatelor

Trebuie citite

2 reacții

Două sindicate au sancționat recentul derapaj nepermis al ministrului Popa. Acesta i-a amenințat pe profesori cu inspecții neanunțate, motivul invocat este legat de dublarea salariilor acestora. Ce, nu știați? În educație salariile au fost dublate …!!!

Sindicatul “Spiru Haret” din Bacău a emis o notă informativă adresată directorilor, liderilor de sindicat și membrilor, prin care li se reaminteau dispozițiile articolului 272 din LEN. La rândul său, Sindicatul Liber din Învăţământ Vrancea a emis comunicatul de presă de mai jos, comunicat semnat de președintele acestei formațiuni sindicale, domnul profesor Constantin Ionescu.

Sindicatul Liber din Învăţământ Vrancea a luat act, cu surprindere, de ultima declarație a ministrului educației, potrivit căreia, se vor efectua inspecții neanunțate, motivarea fiind dublarea salariilor și în consecință se impune îmbunătățirea calității procesului instructiv educativ.

Ținând seama că într-o țară democratică legea este mai presus de orice, reamintim domnului ministru că Legea educației naționale 1/2011 interzice accesul în sala de clasă după ce a început ora, excepție făcând situațiile precizate, fără echivoc, de legiuitor, în art. 272:

„Art.272 (1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţii didactice intervenţia autorităţilor şcolare şi/sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă.”

În altă ordine de idei, salariile nu s-au dublat, după cum pretinde domnul ministru, iar cei 6 % din P.I.B., conform Legea educației naționale 1/2011, nu au fost alocați educației de nicio guvernare.
Activitatea didactică nu este eficientă atâta vreme cât se desfășoară în condiții stresante. Mai mult, domnul ministru pune sub semnul întrebării probitatea profesională și morală a corpului profesoral.
Sindicatul Liber din Învăţământ Vrancea a luat și va lua atitudine față de orice derapaj de la prevederile legii, cu atât mai mult în cazul de față, când probitatea morală și profesională a celor ce formează și modelează caractere este pusă sub semnul întrebării, în mod paradoxal, de guvernanții care, multe promit și puține fac.

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Ai văzut noua listă a magazinelor agreate pentru prima de carieră didactică în 2023?

Noua listăNoua listă cu magazine la care îți poți cheltui banii din prima didactică a fost publicată pe site-ul...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -