F.S.E. „SPIRU HARET” a pus tunurile pe Ecaterina Andronescu

Trebuie citite

Ecaterina Andronescu, conform F.S.E. „SPIRU HARET” vede doar ceea ce îi convine. Comunicatul F.S.E. „SPIRU HARET” vine ca o reacție la Precizările Ministerului Educației Naționale referitoare la revendicările federației sindicale. Pentru o informare obiectivă a cititorilor laclasă.ro, redăm integral comunicatul semnat de Marius Nistor, președinte F.S.E. „SPIRU HARET”.

DEPARTAMENTUL COMUNICARE ŞI IMAGINE

Precizările F.S.E. „SPIRU HARET” la „Precizările MEN”

Având în vedere Precizările Ministerului Educației Naționale referitoare la revendicările noastre, facem – la rândul nostru – următoarele precizări:

 • Elaborarea pachetului legislativ pe educație cu termen 31 martie, conform Acordului.
  Pachetul legislativ trebuie să conțină trei proiecte de acte normative: Legea Învățământului Preuniversitar, Legea Învățământului Superior și Statutul Personalului Didactic. În condițiile în care mai este doar o lună până când aceste proiecte trebuie finalizate, ne este greu să credem că se va reuși acest lucru. Asta dacă nu se dorește, așa cum s-a mai întâmplat, ca MEN să vină cu documentele gata realizate în Comisia de Dialog Social, fără să știm cine sunt autorii.
 • Majorarea costului standard per preșcolar/școlar – față de lipsa acută de resurse umane, materiale și financiare.
  În decembrie 2018, după mai multe analize, la propunerea Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, CNFIP a aprobat o majorare a costului standard per preșcolar/elev cu 27% pentru cheltuielile cu salariile, respectiv 26,76% pentru cheltuielile materiale. Această hotărâre a fost însă anulată, iar acum, în urma unui vot cel puțin ciudat, s-a decis ca majorările să fie de doar 22%, respectiv de 4,22%. FSE „SPIRU HARET“ și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar au protestat împotriva acestei decizii, deoarece această diminuare va conduce, spre sfârșitul anului, la lipsa fondurilor necesare bunei funcționări a unităților de învățământ.
 • Respectarea de către Ministerul Educației Naționale, în procesul de emitere a unor acte administrative cu caracter normativ, a obligației de consultare a partenerilor de dialog.
  Contrar celor afirmate de MEN, din cele 6 proiecte înscrise pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social din data de de 14.02.2019, niciunul nu a fost discutat în prealabil cu reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative în cadrul unor comisii tehnice constituite la nivelul ministerului – obligație prevăzută expres de art. 4 alin. (2) din C.C.M.U.N.S.A.I.P. Acest lucru a fost semnalat de FSE „SPIRU HARET“ încă din data de 12.02.2019, când am și cerut retragerea proiectelor de pe ordinea de zi.
  Cerem, pe această cale, Ministerului Educației Naționale să facă publice stenogramele comisiilor tehnice în care s-au discutat aceste documente și stenograma Comisiei de Dialog din 14.02.2019 pentru a se vedea poziția clară a Federației „Spiru Haret”.
 • Asigurarea personalului de predare calificat.
  Chiar Ministerul Educației Naționale recunoaște – la punctul 5 din precizări – că în anul școlar 2018-2019, în sistemul de învățământ preuniversitar din totalul de 215.833 de norme didactice de predare, 4.533 de norme didactice sunt ocupate de personal didactic fără studii corespunzătoare postului.
  În plus, prin același răspuns, MEN precizează că „16.437 de norme sunt ocupate de personal didactic titular în regim de plata cu ora” – încă o dovadă a neatractivității sistemului și a lipsei de personal calificat nou angajat.
 • Stoparea restrângerilor de activitate la unitățile de învățământ tehnologic, generate de dispariția unui număr semnificativ de norme din cauza structurii anului școlar 2019-2020 (ordin nediscutat cu federațiile sindicale din comisia tehnică).
  Nu în cadrul Comisia de Dialog Social se decid restrângerile de activitate. Ca urmare a diminuării numărului de săptămâni de școală de la liceele cu profil tehnologic și fără a fi modificate planurile cadru, cadrele didactice vor fi obligate să condenseze materia, ceea ce va aduce deservicii exact beneficiarilor direcți ai educației – elevilor. În plus, modificarea numărului de săptămâni de școală va conduce și la dispariția unor norme ale unor colegi.
 • Plata, în regim de urgență, a tuturor sumelor rezultate din sentințele judecătorești definitive, anterioare datei de 31.12.2018 (care, conform Acordului, trebuia realizată până la 31.01.2019).
  Reamintim faptul că hotărârile judecătorești trebuiau achitate încă din anul 2018 – an în care nu s-a alocat nicio sumă de la bugetul MEN pentru plata tranșelor privind diferențele salariale dispuse de instanțe în favoarea personalului din învățământ – plățile fiind amânate în mod constant, fără temei legal.
  Contrar celor susținute de minister, sumele ar putea fi plătite și înainte de aprobarea Legii bugetului de stat, deoarece ne aflăm în situația unui „caz deosebit, temeinic justificat”, putându-se astfel depăși 1/12 din prevederile bugetului anului 2018 [conform art. 37 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare], pentru a se realiza punerea în aplicare a pct. 9 din Acordul semnat la 29 noiembrie 2018 și pentru a nu fi prejudiciați suplimentar salariații din învățământ, beneficiari ai hotărârilor judecătorești.
 • Acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică de 10% întregului personal didactic din învățământul preuniversitar.
  Deși, în mai multe rânduri, în cadrul întâlnirilor avute cu membrii F.S.E. „SPIRU HARET”, reprezentanții MEN au afirmat că vor face demersuri pentru generalizarea acordării sporului de suprasolicitare neuropsihică pentru întregul personal didactic, lecturând Precizările din data de 27.02.2019, constatăm că o asemenea intenție – de fapt – nu există.
  În ceea ce îi privește pe colegii din CJRAE/CMBRAE – față de lipsa de intenție a MEN de a le soluționa – există deja intenția acestora de blocare a evaluărilor psihosomatice în vederea înscrierii la clasa pregătitoare a copiilor care nu împlinesc vârsta de 6 ani până la începerea anului școlar.
 • Stoparea violenței în unitățile de învățământ.
  E bine că MEN știe că există strategii. Dar, în realitate, se ascunde după hârtii și aruncă vina pe unitățile de învățământ. Cadrele didactice trebuie să predea, nu să fie paznici ai școlii.
 • Asigurarea profesorilor de sprijin, a consilierilor psihopedagogici, precum și a finanțării suplimentare pentru unitățile de învățământ de masă cu clasele în care sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale.
  FSE „SPIRU HARET” nu a acuzat lipsa cadrului legal – îl cunoaștem foarte bine. Noi am solicitat respectarea acestuia, prin încadrarea cu personal corespunzător, de specialitate, și finanțarea corectă. Să nu uităm că este reglementat doar un consilier școlar la 800 de elevi (deși corect ar fi 1 la 400), dar, în realitate, ajungem la 1 la peste 1000.
 • Corelarea calendarelor diverselor activități care se desfășoară la nivelul învățământului preuniversitar (mobilitatea personalului, examene, evaluări, certificări, concursuri, etc.).
  Problema ridicată nu are legătură doar cu efectuarea concediilor, ci și cu suprapunerea mai multor activități/concursuri/simulări/examene.

Trebuie menționat și faptul că MEN nu a răspuns decăt la o parte dintre revendicările noastre, trecând sub tăcere altele.


Pentru mai buna înțelegere a demersurilor federației noastre, vă prezentăm întreaga listă de revendicări depusă la MEN:

 1. elaborarea pachetului legislativ pe educație – cu termen 31 martie, conform Acordului;
 2. majorarea costului standard per preșcolar/elev – față de lipsa acută de resurse umane, materiale și financiare;
 3. respectarea de către Ministerul Educației Naționale, în procesul de emitere a unor acte administrative cu caracter normativ, a obligației de consultare a partenerilor de dialog;
 4. asigurarea personalului didactic de predare calificat;
 5. stoparea restrângerilor de activitate la unitățile de învățământ tehnologic, generate de dispariția unui număr semnificativ de norme din cauza structurii anului școlar 2019-2020 (ordin nediscutat cu federațiile sindicale în comisie tehnică);
 6. plata, în regim de urgență, a tuturor sumelor rezultate din sentințele judecătorești definitive, anterioare datei de 31.12.2018 (care, conform Acordului, trebuia realizată până la 31.01.2019);
 7. acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică de 10% întregului personal didactic din învățământul preuniversitar;
 8. calculul gradației de merit, al majorării de 15% pentru învățământ special, al majorării de 7%-20% pentru învățământ simultan și al majorării de 10% pentru învățători/institutori/educatoare/diriginți prin raportare la salariul de bază în plată;
 9. plata sporurilor pentru condiții de muncă;
 10. acordarea corectă/completă a alocației de hrană;
 11. plata indemnizației pentru titlul științific de doctor la nivelul noului salariu minim brut pe țară garantat în plată de 2080 lei;
 12. calculul și plata drepturilor salariale neacordate – reprezentând majorarea salariului de bază cu 15% pentru personalul din învățământul special – inclusiv pentru personalul didactic angajat al CJRAE/CMBRAE;
 13. acordarea majorării de 7%, respectiv 10% pentru învățământ simultan și personalului didactic de predare din învățământul preșcolar, care asigură predarea simultană la 2 și 3 grupe;
 14. acordarea majorării de 7%-20% pentru învățământ simultan și personalului didactic de conducere;
 15. salarizarea directorilor/directorilor adjuncți la un nivel superior față de personalul didactic de predare din aceeași unitate;
 16. stoparea violenței în unitățile de învățământ;
 17. asigurarea profesorilor de sprijin, a consilierilor psihopedagogi, precum și a finanțării suplimentare pentru unitățile de învățământ de masă cu clase în care sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale;
 18. instrumente reale, aplicabile în situațiile în care cadrele didactice nu dau dovadă de profesionalism, nu au vocație, perturbă desfășurarea întregii activități a unităților de învățământ;
 19. degrevarea totală a personalului didactic de conducere din învățământul preuniversitar;
 20. plata salariilor nediminuate pentru personalul didactic auxiliar ce a făcut obiectul transferului dintr-o unitate de învățământ în alta;
 21. nediminuarea salariilor bucătarilor calificați;
 22. remedierea tuturor problemelor generate de aplicația Edusal;
  23.corelarea calendarelor diverselor activități care se desfășoară la nivelul învățământului preuniversitar (mobilitatea personalului, examene, evaluări, certificări, concursuri etc.);
 23. angajarea în mod real a răspunderii pentru prejudiciile aduse școlii.

PREȘEDINTE
Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

DEPARTAMENTUL COMUNICARE ŞI IMAGINEPrecizările F.S.E. „SPIRU HARET” la „Precizările MEN”Având în vedere Precizările…

Geplaatst door Dragos Constantin Neacsu op Donderdag 28 februari 2019
- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Lista bolilor profesionale pentru profesori – care sunt dedesupturile întârzierii

Lista bolilor profesionaleLista bolilor profesionale dobândite ca urmare a desfășurării activităților didactice este stabilită de Ministerul Sănătății. Documentul ar...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -