1. UPDATE – 8 august 2019

Gata, ministrul interimar al Educație a hotărât.

În urma solicitării prim-ministrului Viorica Dăncilă, adresată ministrului Educației Naționale, de a stabili data începerii noului an școlar prin consultarea tuturor părților implicate, ministrul interimar al Educației, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima zi de cursuri din anul școlar 2019-2020 să fie luni, 9 septembrie.

Decizia a fost luată ca urmare a discuțiilor purtate între reprezentanții Ministerului Educației Naționale și partenerii săi de dialog social.

Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9 septembrie – 20 decembrie 2019) şi semestrul al II-lea (13 ianuarie – 12 iunie 2020), cursurile fiind dispuse pe durata a 35 de săptămâni.

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel:

➢ vacanţa de iarnă (21 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020);

➢ vacanţa de primăvară (4 aprilie – 21 aprilie 2020);

➢ vacanţa de vară (13 iunie – data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 – 2021).

Clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie – 3 noiembrie 2019.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 5 iunie 2020.

Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor mai sus-menționate şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.

Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului Educaţiei.

2. UPDATE

Membrii comisiei de dialog social au respins propunerea premierului (despre care-a scris aici). Așadar, structura anului școlar rămâne nemodificată.

ARTICOLUL INIȚIAL

Anul școlar 2019-2020

 • începe la data de 1 septembrie 2019
 • se încheie la data de 31 august 2020
 • are 35 de săptămâni de cursuri
 • Cursurile încep la data de 9 septembrie 2019.

Excepții

 • pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 29 mai 2020;
 • pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2020;
 • pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor
 • prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37
 • de săptămâni de cursuri.

Semestrul I.

 • Semestrul I are 15 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 9 septembrie 2019 – 20 decembrie 2019.
 • Cursuri – luni, 9 septembrie 2019 – vineri, 20 decembrie 2019.
 • În perioada 26 octombrie – 3 noiembrie 2019, elevii claselor di învăţământul primar
 • şi copiii din grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
 • Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 21 decembrie 2019 – duminică, 12 ianuarie 2020

Semestrul II.

 • Semestrul al II-lea are 20 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 ianuarie 2020 – 12 iunie 2020.
 • Cursuri – luni, 13 ianuarie 2020 – vineri, 3 aprilie 2020.
 • Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 4 aprilie 2020 – marţi, 21 aprilie 2020
 • Cursuri – miercuri, 22 aprilie 2020 – vineri, 12 iunie 2020
 • Vacanţa de vară – sâmbătă, 13 iunie 2020 – data din septembrie 2020 la care încep cursurile anului şcolar 2020 – 2021.

Programul naţional “Şcoala altfel”

se va desfăşura în perioada 7 octombrie 2019

 • 29 mai 2020, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.
 • Intervalul aferent programului “Şcoala altfel” nu va coincide cu perioada în care se susţin lucrările scrise semestriale (tezele).
 • Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot organiza activităţi de instruire practică în săptămâna dedicată programului “Şcoala altfel”.

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ