Profesoara agresată din Teleorman nu va fi dată afară din învățământ. Elevii au scăpat foarte ieftin. Comentați?!

Trebuie citite

Dreptate?

Concluziile anchetei ISJ Teleorman la Școala Gimnazială Poroschia au fost scrise negru pe alb într-un comunicat de presă disponibil la finalul articolului. Pe mulți dintre cititorii laclasă.ro, sancțiunile care au fost aplicate vă vor revolta.

Intervievat de adevărul.ro, inspectorul general Valeria Gherghe susține că Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman nu poate lua decizia mutării profesoarei la altă şcoală. ”Ea are contract acolo cu angajatorul, care este şcoala. Şcoala nu îi poate desface contractul de muncă oricum. Deocamdată, va rămâne să predea acolo”.

Pe scurt

Cadrul didactic are 40 de ani și predă cultură civică la Școala Gimnazială Poroschia din județul Teleorman, fiind în primul an de învățământ. Catedra doamnei profesor cuprinde ore la 4 unități de învățământ și nu este completă. Conform unor declarații din zona ISJ Teleorman, au exista situații în care profesoara ar fi oferit bani elevilor recalcitranți pentru a nu mai deranja ora. De asemenea, aceasta a refuzat să facă plângere la poliție.

Dacă ne raportăm la sancțiunile aplicate de ISJ Teleorman, acestea sunt:

a. mustrare scrisă, conform prevederilor capitolului IV, art. 16, alin. (4), lit. b din Statutul Elevului, pentru cei trei elevi implicați direct în actul de agresiune și scăderea mediei la purtare la 4 (patru);

b. observație individuală, conform prevederilor capitolului IV, art. 16, alin. (4), lit. a din Statutul Elevului pentru ceilalți elevi prezenți în sala de clasă în momentul săvârșirii actului de violență și care au avut o atitudine pasivă.

Sancțiunile vor fi însoțite de consiliere individuală și de grup.

Concluzie

În momentul de față, legile nu permit o pedepsire aspră a elevilor cu comportament golănesc iar cadrele didactice au mâinile legate. Este de la sine înțeles că, acestor elemente perturbatoare, legiuitorul le dă „apă la moară” Cu totul altfel stă treaba dacă aducem în discuție sancțiunile ce pot fi acordate cadrelor didactice. Este evident faptul că situația de la Școala Gimnazială Poroschia trenează la de ceva vreme. În lipsa unor măsuri adecvate din partea conducerii instituției, lucrurile au evoluat într-un mod rușinos și periculos.

Comunicatul ISJ

Sursa comunicatului: isjtr.ro/

Ca urmare a producerii evenimentului de la Școala Gimnazială Poroschia, județul Teleorman, reprezentat de agresarea verbală și fizică a unui cadru didactic de către elevi din clasa a VIII-a în timpul unei ore de curs (disciplina Cultură civică), în data de 28.11.2017, acțiune înregistrată video (cu telefonul mobil) și transmisă în mediul virtual – rețele de socializare, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman s-a constituit o comisie de cercetare, formată din inspectori școlari și directorul CJRAE Teleorman.

     Comisia de cercetare s-a deplasat la unitatea de învățământ în data de 04.12.2017, în vederea cercetării condițiilor în care s-a desfășurat evenimentul mai sus menționat, a cauzelor care au generat un astfel de comportament și pentru stabilirea măsurilor legale care se impun, astfel încât un asemenea act de violență în școală să nu se mai repete.

     La unitatea de învățământ au fost convocați de către directorul unității de învățământ: elevii clasei a VIII-a, părinții elevilor respectivi, cadrele didactice care fac parte din consiliul clasei. Comisia de cercetare a purtat discuții  frontale, în grupuri mici și individuale cu elevii, cu părinții și cu profesorii clasei; au fost luate declarații scrise de la cei implicați și s-au analizat  documente școlare (catalogul clasei și portofoliul dirigintelui clasei); s-au purtat de asemenea discuții și a fost consiliat cadrul didactic asupra căruia s-a manifestat actul de violență verbală și fizică.

     Comisia de cercetare a stabilit următoarele măsuri:

constituirea, la nivelul unității de învățământ, a unei comisii de cercetare a evenimentului și de sancționare disciplinară, conform faptelor constatate;

analizarea  evenimentului produs la nivelul clasei a VIII-a în Consiliul Profesoral;

aplicarea prevederilor Legii educației naționale, Legea nr. 1 /2011, cu modificările și completările ulterioare, ale ROFUIP și ale statutului elevilor privind sancționarea disciplinară a elevilor, conform gravității faptelor săvârșite;

desfășurarea activităților de consiliere a tuturor elevilor din clasa  a VIII-a de către specialiști CJRAE;

creșterea numărului de programe educaționale în colaborare cu toți partenerii educaționali (de exemplu, Poliție, Biserică, Cabinetul Medical, etc.);

creșterea numărului de activități de consiliere colectivă și individuală desfășurate cu participarea specialiștilor CJRAE;

monitorizarea permanentă a clasei de către director/o comisie constituită prin decizia directorului în acest scop;

creșterea numărului de asistențe la clasă desfășurate de către directorul unității/responsabilii comisiilor metodice/coordonatorul CEAC;

consilierea d-rei profesoare privind comportamentul în clasa de elevi și managementul clasei;

îndrumarea d-rei profesoare pentru participarea la cursuri de formare continuă, în special în domeniile metodicii și didacticii disciplinei;

informare lunară către Inspectoratul Școlar Județean Teleorman referitoare la modul de aplicare a măsurilor/recomandărilor Inspectoratului Școlar Județean Teleorman cu privire la soluționarea situației de fapt și a eventualelor situații similare, ulterioare;

monitorizarea modului de desfășurarea  a orelor de cultură civică de către reprezentanți ai inspectoratului școlar (inspector școlar pentru științe socio-umane/metodiști);

prioritate în monitorizarea unității de învățământ prin inspecții tematice.

     În urma desfășurării activități de cercetare desfășurată de către comisia constituită la nivelul unității de învățământ, a activității Consiliului clasei și a acțiunii Consiliului Profesoral al unității de învățământ, din data de 04.12.2017, pentru săvârșirea actului de violență fizică și verbală asupra unui cadru didactic de către elevii din clasa a VIII-a, s-au stabilit următoarele sancțiuni:

a.  mustrare scrisă, conform prevederilor capitolului IV, art. 16, alin. (4), lit. b din Statutul Elevului, pentru cei trei elevi implicați direct în actul de agresiune și scăderea mediei la purtare la 4 (patru);

b. observație individuală, conform prevederilor capitolului IV, art. 16, alin. (4), lit. a din Statutul Elevului pentru ceilalți elevi prezenți în sala de clasă în momentul săvârșirii actului de violență  și care au avut o atitudine pasivă.
 
     Sancțiunile vor fi însoțite de consiliere individuală și de grup.

     Având în vedere evenimentele petrecute, gravitatea acestora și actualul statut al elevului, Inspectoratul Școlar Județean consideră oportună organizarea unei dezbateri pentru stabilirea unor propuneri legislative care să aducă sancțiuni mai aspre față de astfel de acte reprobabile.

BIROUL DE PRESĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Lista bolilor profesionale pentru profesori – care sunt dedesupturile întârzierii

Lista bolilor profesionaleLista bolilor profesionale dobândite ca urmare a desfășurării activităților didactice este stabilită de Ministerul Sănătății. Documentul ar...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -