Se amână acordarea indemnizației de hrană!? Guvernul se joacă cu nervii profesorilor?

Trebuie citite

Într-o postare adresată colaboratorilor, Siveco (firma care intretine EduSal) anunță acordarea indemnizației de hrană începând cu lichidarea lunii ianuarie și nu începând cu luna decembrie 2018. De remarcat faptul că acest ”comunicat” al SIVECO conține inexactități și erori, FAPT DE NETOLERAT atunci când vorbil de drepturi financiare.

Stimați colaboratori,


Având în vedere ultimele precizări ale Ministerului Finanțelor Publice, care vor veni letric în zilele ce urmează, asupra modului de aplicare a art. 36 alin. 1 din OUG nr. 114/29.12.2018, vă transmitem că indemnizația de hrană se acordă începând cu lichidarea lunii ianuarie 2019.
Vă rugăm să țineți cont de acest articol de lege la avizarea statelor lunii decembrie 2018până vom implementa restricția într-o versiune ulterioară a EduSAL.
În legătură cu sporul de suprasolicitare neuropshică, având în vedere faptul că în conformitate cu Legea nr. 153/2017 acesta se acordă DOAR personalului didactic de PREDARE, vă rugăm să ţineţi cont de acest lucru la avizarea statelor lunii decembrie 2018.


De asemenea vă informăm că la versiunea ulterioară vom implementa o restricţie de acordare a acestui spor în primul rând la nivelul unităţilor de tip CCD si CJRAE/CMBRAE. Statele de personal de la luna decembrie 2018 se vor invalida la nivelul acestor unităţi (CCD si CJRAE/CMBRAE) la următoarea versiune pe care o vom livra la începutul săptămânii viitoare.


Numai bine,
Mihaela Dascălu”

http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=246985&hl=EDUSAL

Lege?

Așadar, chiar dacă legea prevede acordarea acestui spor începând cu luna decembrie a anului 2018, peste noapte, reprezentații statului s-au suscit.

Indemnizația de hrană
(1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HG 937/2018, 07.12.18

Tot statul este cel care a plafonat indemnizațiile bugetarilor.

„ART. 2

”În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (1^2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modifcările și completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2019, toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.080 lei al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.”

ART. 34.

„(1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2019, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie, indemnizatiile de încadrare se majoreaza cu 1/4 din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de încadrare prevazute de lege pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2018.”

„(2) Începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în masura în care personalul ocupa aceeasi functie si îsi desfasoara activitatea în aceleasi conditii.”

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Lista bolilor profesionale pentru profesori – care sunt dedesupturile întârzierii

Lista bolilor profesionaleLista bolilor profesionale dobândite ca urmare a desfășurării activităților didactice este stabilită de Ministerul Sănătății. Documentul ar...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -