Modalitățile de avansare în carieră pentru cadrele didactice vor fi regândite. Alte noutăți aici

Date:

Noul Program de Guvernare a fost publicat pe site-ul Camerei Deputaților. Echipa laclasă.ro a extras elemente importante pentru cadrele didactice. Dacă doriți să îl citiți în întregime, vă rugăm să accesați acest link.

Important

Nicăieri în secțiunea dedicată învățământului nu sunt precizate creșteri salariale pentru această categorie.

 Pachetul social garantat pentru educaţie

 1. Implementarea unor programe care să asigure condiţii de dezvoltare şi formare a tuturor copiilor, de la naştere şi până la majorat.
 2. Sprijin acordat părinţilor privind creşterea nou-născuţilor, prin asigurarea condiţiilor de integrare a copiilor în creşe, respectiv pentru acces în învăţământul preşcolar.
 3. Asigurarea unui învățământ de calitate, în şcoli echipate corespunzător, care să conducă la modelarea intelectuală şi profesională a elevilor, în paralel cu asigurarea serviciilor de asistenţă medicală, dezvoltare fizică (în cluburi şcolare sportive) şi socio-culturală. Investiții:

• Reabilitarea / modernizarea clădirilor școlare pentru ca toate unitățile de învățământ să obțină autorizații de funcționare (sanitară și ISU)

• Mobilier școlar și dotări didactice (aparatură de laborator, biblioteci) moderne pentru unitățile de învățământ preuniversitar

4. Pachetul Social Garantat pentru Educaţie va fi particularizat în funcţie de o serie de elemente, astfel încât să fie garantată egalitatea de şanse, indiferent de statutul social al familiilor din care provine copilul, sex, religie, etnie, capacităţi psiho-motorii etc.

Dezvoltarea sistemului de educație timpurie

 1. Construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
 2. Punerea accentului pe partea educativă a îngrijirii copiilor între 0 și 3 ani, prin dezvoltarea curriculum-ului, materialelor didactice și formarea profesorilor.

Profesori motivați și bine pregătiți

 • Consolidarea relaţiilor de parteneriat între învăţământul superior şi cel preuniversitar, în formarea iniţială și continuă pentru cariera didactică, prin care să se asigure adecvarea conţinuturilor şi metodelor la nevoile de formare a cadrelor didactice, cu implicații în dezvoltarea personală și profesională a acestora și creșterea prestigiului profesional al dascălilor.
 • Regândirea modalităților de avansare în carieră pentru cadrele didactice, astfel încât aceasta să se realizeze în baza unor criterii și procese relevante.
 • Redefinirea statutului şi rolului personalului didactic auxiliar din perspectiva creşterii competenţelor profesionale şi a contribuţiei acestora la asigurarea calităţii procesului educaţional. (Durata: 3 ani; Beneficiari: cadre didactice, elevi, părinți; Impact și finanțare: bugetul de stat, fonduri structurale, împrumut extern).

7. Infrastructură modernă, mijloace didactice adecvate, care utilizează tehnologiile informării și comunicării

 • Implementarea unui Proiect pilot privind învățământul digitalizat.
 • Crearea condițiilor necesare de confort, siguranță și securitate pentru toți copiii în școli, care să permită inclusiv obținerea autorizațiilor de funcționare (sanitară, ISU), în conformitate cu prevederile legale.
 • Construcția sau reabilitarea unitaților școlare pentru educația timpurie și învățământul primar.
 • Conectarea tuturor școlilor la Internet prin conexiuni de mare viteză.
 • Realizarea de wireless campus-uri, începând cu învățământul liceal.
 • Construirea Platformei de E-learning, depozitelor online (biblioteca virtuală) și a infrastructurii digitale de conținuturi.
 • Implementarea catalogului electronic.
 • Modernizarea procesului de predare-învăţare cu ajutorul tehnologiilor informaţiilor și comunicării, prin dotarea tuturor școlilor, cadrelor didactice și copiilor cu mijloace adecvate.
 • Dotarea bibliotecilor şcolare.
 • Investiții în infrastructura educațională a școlilor din învățământul profesional și tehnic, prin dezvoltarea unor centre puternice de formare
  profesională, în acord cu dezvoltarea economică a zonei.
 • Realizarea unor centre educaţionale puternice, care să asigure copiilor/tinerilor servicii de educaţie până la nivel universitar, după caz, cămin, cantină, bază sportivă și pentru activități sociale, dar şi locuinţe pentru cadrele didactice, prin finanțare de la bugetul de stat sau / și din fonduri structurale.
 • Crearea condițiilor optime de studiu pentru elevii cu cerințe speciale, prin adaptarea infrastructurii.

Creșterea participării la educație de calitate, de la creșă, până la absolvirea unei forme de învățământ care să asigure acces pe piața muncii sau tranziția către învățământul universitar

 • Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional.
 • Dezvoltarea sistemului de servicii de educație timpurie, pentru copiii între 0 și 6 ani, prin curriculum adecvat și cadre didactice bine pregătite, dar și prin implicarea părinților, cu dezvoltarea și furnizarea de cursuri parentale, sau dezvoltarea de măsuri de stimulare financiară.
 • Realizarea reformei curriculare și înnoirea tuturor manualelor, cu asigurarea concomitent a formei printate și digitale, cu includerea elementelor de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și a abilităților socio-emoționale și reducerea încărcăturii de muncă pentru elev, mai ales în afara școlii, cel puțin la nivelul învățământului primar și gimnazial.
 • Susţinerea acelor politici educaţionale extraşcolare şi extracurriculare
 • care, prin completarea programelor şcolare aprobate, să asigure:
 • educaţia pentru sănătate, educaţia civică, educaţia cultural artistică şi ştiinţifică, educaţia ecologică, educaţia prin sport, educaţia rutieră, educaţia pentru dezvoltarea durabilă.
 • Dezvoltarea unor programe de detecție timpurie și intervenție pentru
 • copii în risc de abandon școlar.
 • Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic de nivel 5 terțiar nonuniversitar, prin susținerea acestuia de către stat, în domenii cu potențial de creștere, relevante pentru dezvoltarea economică a României.
 • Creșterea calității actului educațional, inclusiv prin realizarea evaluării periodice a unităților de învățământ.
 • Eliminarea birocrației, pentru a permite cadrului didactic să se concentreze pe activitățile pedagogice și cele desfășurate strict în interesul elevului.
 • Generalizarea programului Școală după Școală, cu includerea unor mecanisme de asigurare a calității pentru activitățile pedagogice, spre exemplu cele remediale.
 • Prevenirea și combaterea violenței în școli.
 •  Creșterea ratei de promovabilitate a examenului de Bacalaureat și a celei de tranziție către învățământul terțiar.
 • Creșterea gradului de calificare, în vederea scăderii șomajului în rândul tinerilor, prin Programul A Doua Șansă – învățământ primar și secundar
  inferior.

Întrebare

Oare ceea ce și-a propus PSD-ul nu este sabotat de această decizie?

Distribuie:

Ultimele știri

Mai multe
înrudite

Ministrul Educației vrea să modifice norma didactică pentru anumite categorii de profesori

Norma didactică reprezintă un nou subiect de discuție pentru actualul ministrul al Educației. Conform declarațiilor acestuia în cadrul unei conferințe de presă

„Autoritățile” vor să impună un nou obicei privitor la data începerii școlii

Se pare că autoritățile au luat o hotărâre care va uniformiza data la care vor începe cursurile școlare în fiecare an. În acest scop vor renunța la tradiționala dată de 15 septembrie pentru a impune „obiceiuri noi”

ARACIP schimbă abordarea. Cunoști aceste noutăți foarte importante?

Noul președinte al ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar), Mariana Dogaru, a făcut publice câteva elemente de noutate care ar trebui cunoscute de cadrele didactice

Reformă radicală: „o mare parte din școala generală poate fi înlocuită cu documentare”

O idee de reformă radicală a apărut în spațiul public în emisiunea „Nod în papură” de la DC NEWS. Ajunsă pe mâinile capabile ale marilor experți și reformatori ai educației din spațiul public românesc,
231 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap