Încă o lovitură pentru profesori. MEC se folosește de pandemie pentru a reduce orele. Document spre consultare publică

Trebuie citite

Profesori

Atitudinea guvernanților față de profesori este clară: s-au folosit de pandemie pentru a nu le mări salariile și pentru a impune reducerea orelor. Desigur, precum în cel mai pur stil dictatorial, nimeni nu a fost consultat.

Ca și adoptată

În dezbatere publică se află ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ (link spre document) privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. Pe lângă măsurile legate de organizarea învățământului în perioada pandemiei, MEC a strecurat și un articol care permite reducerea numărului de ore începând cu anul școlar 2020-2021.

„(11) Numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire, stabilit prin planurile-cadru, se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării și se aplică pentru clasele de început de ciclu, respectiv clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a, începând din anul școlar 2020-2021.
(12) Aplicarea prevederilor alin. (11) se va finaliza pentru toate clasele până la începerea anului școlar 2025 – 2026.”

Vor un cec în alb

Fără să prezinte noile Planuri-cadru, MEC cere profesorilor un cec în alb.

La art.66 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4) care va avea următoru cuprins:
„ (4) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație în unităţile de învăţământ, ca urmare a deciziei autorităților competente, Ministerul Educației și Cercetării poate modifica prin ordin de ministru numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire prin planurile-cadru de învăţământ, precum și ponderea numărului de ore de predare şi evaluare în programa școlară aprobată.”

Întrebări

Dacă MEC poate modifica numărul de ore prin reducerea acestora, cum vor fi plătiți profesorii? Ce se va întâmpla cu profesorii rămași fără normă?

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Lista bolilor profesionale pentru profesori – care sunt dedesupturile întârzierii

Lista bolilor profesionaleLista bolilor profesionale dobândite ca urmare a desfășurării activităților didactice este stabilită de Ministerul Sănătății. Documentul ar...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -