Vezi cine are obligația de a plăti testele pentru COVID-19 în cazul cadrelor didactice

Trebuie citite

Testele pentru COVID-19

Testele pentru COVID-19 efectuate de cadrele didactice sunt, conform legislației aflate în vigoare, decontate de unitatea de învățământ. USLIP Iași a publicat un comunicat de presă pe acest subiect în care prezintă prevederile legale.

În acest moment, unitățile școlare pot încheia contracte cu laboratoarele medicale care realizează aceste proceduri […]. Mai menționăm că angajatorii au obligația legală de a testa cazurile suspecte de infectare sau confirmate în interiorul incintelor școlare […]

Ce spune legea?

Codul Muncii

art. 175, alin (1) „angajatorul are obligația să asigure securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate de muncă;

art. 175, alin. (4) „măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă nu pot să determine în niciun caz obligații financiare pentru salariați”;

art. 177 ” în cadrul propriilor responsabilități angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea securității și sănătății salariaților, inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale (…);

art. 178 „angajatorul răspunde de organizarea activității de asigurare a sănătății și securității în muncă;

H.G. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor

art. 7 „angajatorii sunt obligați să asigure fondurile și condițiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice, necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor, aceștia nefiind implicați în niciun fel de costuri aferente supravegherii medicale profilactice, specifice riscurilor profesionale”.

Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă

-art. 6 „angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea ăn muncă în toate aspectele legate de muncă;

-art. 7, alin (1) ” în cadrul responsabilităților sale, angajatorul are obligația să ia măsurile necesare pentru:

a) asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;

b) prevenirea riscurilor profesionale;

c) informarea și instruirea lucrătorilor;

d) asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă;

-art. 7, alin (2) „angajatorul are obligația să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la aliniatul (1), ținând seama de modificarea condițiilor și pentru îmbunătățirea situațiilor existente;

-art. 7, alin. (6) „măsurile privind securitate, sănătatea și igiena în muncă nu trebuie să comporte în nicio situație obligații financiare pentru lucrători”.

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -