Se schimbă legile în educație. 21 de proiecte de acte normative sunt în pregătire

Trebuie citite

21

Conform unui comunicat de presă al Ministerului Educației Naționale, nu mai puțin de 21 de proiecte de acte normative vor fi adoptate în acest an. Din cele 21 de proiecte, 3 au o prioritate deosebită.

3 legi cu prioritate

 1.  Hotărârea de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
 2. Hotărârea de Guvern de modificare și completare a HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor servicii de educație timpurie antepreșcolară
 3. Hotărârea de Guvern privind înființarea Centrului pentru Formare Continuă în Limbile Minorităților Naționale.

18  titluri ale proiectelor

 1. Hotărâre de Guvern privind școlarizarea în România a românilor de pretutindeni, a cetățenilor străini și a bursierilor statului român
 2. Hotărâre de Guvern privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului III – studii universitare de doctorat
 3. Hotărâre de Guvern privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2018-2019
 4. Hotărâre de Guvern privind aprobarea Metodologiei pentru ierarhizarea programelor de studii și gruparea pe clase a universităților
 5. Hotărâre de Guvern privind aprobare a Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019
 6. Hotărâre de Guvern privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 – 2019
 7. Hotărâre de Guvern de modificare și completare a HG nr. 536/2016 privind stimularea performanței şcolare înalte din învățământul preuniversitar
 8. Hotărâre de Guvern privind salarizarea funcțiilor de conducere din învățământul preuniversitar de stat
 9. Hotărâre de Guvern privind acordarea indemnizatiei în raport de zona geografică respectivă
 10. Hotărâre de Guvern privind participarea României la „Studiul privind îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor școlare”, dezvoltat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
 11. Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei privind modernizarea infrastructurii educaţionale
 12. Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 954/2009 privind plata taxei anuale de participare la Asociația EUROPEN – PEN (European Practice Firm Network), de către Ministerul Educației Naționale – Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, în calitate de membru afiliat
 13. Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare
 14. Hotărâre de Guvern privind aprobarea Registrului Național al Calificărilor
 15. Hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației Naționale pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege și din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor cu formarea continuă și evaluarea personalului, cheltuielilor cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuielilor materiale și pentru servicii, cheltuielilor cu întreținerea curentă, pe baza costului standard per elev/preșcolar
 16. Hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
 17. Hotărâre de Guvern privind aprobarea standardelor de autorizarede funcţionare provizorie, a standardelor de acreditare, a standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar
 18. Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie și a Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, cu modificările ulterioare.

Te invităm în grupul Facebook „La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Ai văzut noua listă a magazinelor agreate pentru prima de carieră didactică în 2023?

Noua listăNoua listă cu magazine la care îți poți cheltui banii din prima didactică a fost publicată pe site-ul...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -