Precizări utile referitoare la mobilitatea cadrelor didactice

Date:

Precizări utile

În speranța că vă vor fi de folos, preluăm precizările postate pe Facebook de Sindicat Învățământ Preuniversitar Constanța (Fsli Constanța). Vă invităm să le consultați, iar, dacă considerți necesar, să distribuiți acest material. Dacă nu vou, altora, cu siguranță le va fi de folos.

Cum e legal

În atenția:
– liderilor grupelor sindicale;
– personalului didactic detaşat în interesul învăţământului sau la cerere;
– serviciului secretariat.

Stimați colegi,

Având în vedere solicitările membrilor de sindicat și unele informații potrivit cărora îndrumările verbale venite din partea funcționarilor ITM sunt contradictorii, vă indicăm mai jos prevederea legală cuprinsă în art. 84(18) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/2016, referitoare la situația personalului didactic detașat în interesul învăţământului sau la cerere și modul în care se realizează operarea în REVISAL.

Art. 84(18) din Metodologia – cadru din 27 privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018: ***
În baza deciziei de repartizare prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular dispune suspendarea contractului individual de muncă, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectând, în acelaşi timp prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotărârea de Guvern nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare, iar unitatea de învăţământ primitoare emite decizie de încadrare prin detaşare la cerere, fără a se încheia un alt contract individual de muncă pentru cadrul didactic detaşat.

*** Aceleași prevederi sunt cuprinse și în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 (Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5485/13.11.2017).

Art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii:
(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situații:

d) pe durata detașării;

Art. 4 din Hotărârea nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor:
(1)Transmiterea registrului privat către inspectoratul teritorial de muncă, cu elementele prevăzute la art. 3 alin. (2), se face după cum urmează:

d) pentru salariaţii detaşaţi, angajatorul de bază transmite perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară datei de începere a detaşării;

Distribuie:

Ultimele știri

Mai multe
înrudite

Ministrul Educației vrea să modifice norma didactică pentru anumite categorii de profesori

Norma didactică reprezintă un nou subiect de discuție pentru actualul ministrul al Educației. Conform declarațiilor acestuia în cadrul unei conferințe de presă

„Autoritățile” vor să impună un nou obicei privitor la data începerii școlii

Se pare că autoritățile au luat o hotărâre care va uniformiza data la care vor începe cursurile școlare în fiecare an. În acest scop vor renunța la tradiționala dată de 15 septembrie pentru a impune „obiceiuri noi”

ARACIP schimbă abordarea. Cunoști aceste noutăți foarte importante?

Noul președinte al ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar), Mariana Dogaru, a făcut publice câteva elemente de noutate care ar trebui cunoscute de cadrele didactice

Reformă radicală: „o mare parte din școala generală poate fi înlocuită cu documentare”

O idee de reformă radicală a apărut în spațiul public în emisiunea „Nod în papură” de la DC NEWS. Ajunsă pe mâinile capabile ale marilor experți și reformatori ai educației din spațiul public românesc,
192 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap