Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit au fost publicate în Monitorul Oficial

Trebuie citite

Monitorul Oficial

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.633/3.05.2018 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 395/09.05.2018​.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 6161/2016, pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 09 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 21 februarie 2017.

Citește ordinul aici

CAPITOLUL II

Înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit

ART. 5
(1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa:
a) personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din
învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe
perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul
preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu calificativul „Foarte bine” în fiecare an şcolar din
perioada evaluată și care a dovedit performanţe deosebite în:

(i) inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor
distinşi la competițiile școlare recunoscute de MEN/IȘJ/IȘMB, etapa sector/judeţeană
şi a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, etapa naţională şi internaţională, în
perioada 1 septembrie 2012 – 31 august 2017;

(ii) prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în
integrarea copiilor cu cerințe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în
învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în
iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii
şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune;

b) personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu
contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată,
cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu performanţe în
activitate, în perioada 1 septembrie 2012 – 31 august 2017, şi calificativul „Foarte
bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată.

(2) Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2012 – 31 august 2017, au
îndeplinit şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control pot participa la concursul de
acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi
control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei
specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care
optează pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control
depun toate calificativele primite în urma evaluării activităţii din perioada 1
septembrie 2012 – 31 august 2017.

(3) Personalul didactic prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2012 – 31
august 2017, a avut contractul de muncă suspendat este evaluat doar pentru perioada în
care şi-a desfăşurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2012 – 31 august 2017,
precum și pentru o perioadă corespunzătoare duratei suspendării, anterioară
intervalului mai sus menționat, astfel încât să se asigure evaluarea efectivă pe o
perioadă de 5 ani. În acest caz, perioada evaluată din afara intervalului 1 septembrie
2012 – 31 august 2017 se stabilește astfel încât să nu fi fost luată în considerare la
acordarea unei alte gradații de merit. In cazul în care nu se pot constitui în acest mod
cei cinci ani necesari evaluării, personalul respectiv este evaluat doar pentru perioada
în care și-a desfășurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2012 – 31 august 2017.
4

(4) Personalul didactic încadrat pe două sau mai multe specializări/funcții pe
perioada evaluării poate participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la
oricare dintre discipline/funcții, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea
dosarului. Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două
sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.

Citește metodologia aici

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Ai văzut noua listă a magazinelor agreate pentru prima de carieră didactică în 2023?

Noua listăNoua listă cu magazine la care îți poți cheltui banii din prima didactică a fost publicată pe site-ul...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -