MEN aduce clarificări referitoare la concediul de odihnă al cadrelor didactice

Trebuie citite

MEN

Într-o adresă trimisă în teritoriu, MEN vine cu o serie de clarificări care vizează concediul de odihnă al cadrelor didactice.

Nota MEN

Vă transmitem, anexată, Nota MEN nr. 2344/18.10.2019, referitoare la efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ. Vă rugam să vă asigurați de respectarea precizărilor din nota atașată.

De asemenea, vă rugăm să transmiteți la ISJ Ilfov Programarea concediilor de odihna ale directorului și directorului adjunct, pentru anul școlar 2019-2020, cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din învățământ, modificat prin Ordinul nr. 5411/2012.

Programarea se va întocmi în conformitate cu cererea anexată prezentei adrese și va fi înregistrată la Secretariatul ISJ Ilfov, până vineri, 25.10.2019.

Citește întreg documentul aici, complet

NOTĂ

Cu privire la efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din invatamant

Inspectorii Școlari generali, în calitate de ordonatori secundari de credite și directorii unităților de învățământ, în calitate de ordonatori terțiari de credite, au responsabilitatea de a monitoriza respectarea prevederilor legale cu privire la efectuarea concediului de odihnă al personalului din subordine, în acest sens, vă transmitem următoarele precizări:

Programarea concediului de odihnă se dispune prin decizie a directorului /inspectorului școlar general al unității/instituției/inspectoratului școlar.

Consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar va stabili măsurile necesare pentru ca personalul didactic de predare și de conducere să efectueze concediul de odihnă în perioada vacanțelor școlare, cu asigurarea personalului necesar pentru desfășurarea examenelor naționale/evaluare.

Programarea concediilor de odihnă care se cuvin personalului didactic de conducere, de îndrumare și control din învățământ se face în perioada vacanțelor școlare.

La nivelul fiecărui angajator se va efectua evidența disjunctă a tuturor programărilor concediilor de odihnă.

La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de munca și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrjirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, pana la împlinirea vârstei de 18 ani se consideră perioade de activitate prestată.

În situația în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca personalul didactic sa efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situația de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

Salariatul care a fost în concediu fără plată întregul an școlar nu are dreptul la concediu de odihnă pentru anul școlar respectiv.

În perioada concediului de odihnă cadrele didactice au dreptul la o îndemnizație de concediu de odihnă calculată în raport cu numărul zilelor de concediu corespzatoare fiecărei luni calendaristice în care acestea se efectuează. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează în cursul a doua luni consecutive, media veniturilor se calculează distinct pentru frecare lună în parte.

Citește aici, complet

Cerere – model

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -