MEC încalcă flagrant Codul Muncii și Contractul Colectiv de Muncă prin neasigurarea măștilor pentru cadrele didactice

Trebuie citite

Reavoință sau habarnism?

Cum ar trebui caracterizată atitudinea mai marilor MEC în privința refuzului de a pune la dispoziția cadrelor didactice măști gratuite: reavoință sau habarnism. Indiferent de concluzia la care ajungem, cineva trebuie tras la răspundere pentru încălcarea Codul Muncii și Contractul Colectiv de Muncă la nivel de ramură.

Ce spune LEGEA!?

Conform Codului Muncii, MEC are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.

(Legea 53/2003), art. 175:
Art. 175.
(1) Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca.
(2) Daca un angajator apeleaza la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu il exonereaza de raspundere in acest domeniu.
(3) Obligatiile salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu pot aduce atingere responsabilitatii angajatorului.
(4) Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu pot sa determine, in niciun caz, obligatii financiare pentru salariati.

Contractul Colectiv de Muncă

(3) În cadrul responsabilităţilor care le revin potrivit Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare, unitățile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 3 au obligaţia să ia măsurile necesare pentru: asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor şi asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

Art. 43 (1) Unităţile/instituţiile prevăzute în Anexa nr. 3 vor asigura, pe cheltuiala lor, echipamente de protecţie, instruirea şi testarea salariaţilor cu privire la normele de sănătate şi securitate a muncii. În acest scop, conducerile unităţilor/instituţiilor prevăzute în Anexa nr. 3 vor prevedea în proiectele de buget sumele necesare pentru achiziţionarea echipamentelor de protecţie şi vor solicita ordonatorilor principali de credite alocarea la timp a fondurilor necesare.

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

Răspundere

(4) Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la sănătatea şi securitatea în muncă atrage răspunderea disciplinară, administrativă, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii. Nerespectarea obligaţiilor ce revin angajatorilor privind protecţia muncii constituie contravenţie sau infracţiune, după caz, în condiþiile legii.

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

Concluzie

Din punct de vedere legal, România se află în stare de alertă cauzată de epidemia de Coronavirus. În aceste condiții, din moment ce cadrele didactice sunt angajați ai MEC, această instituție trebuie să respecte prevederile Codului Muncii. Situația este clară iar jenanta pasare a răspunderii către autoritățile locale trebuie să înceteze.

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -