Liviu Pop, despre subvenția de 150 de euro

Trebuie citite

Pe vremea când nu era ministru al EducațieI, ci doar un simplu senator al PSD, Liviu Pop și-a manifestat interesul asupra situației subvenției de 150 de euro. Acesta, în anul 2015, pe 23 noiembrie, a depus o interpelare în scopul clarificării respectivei situații la ministrul Educației de la data respectivă, Adrian Curaj.

Acum?

Textul interpelării

 

 

GRUPUL PARLAMENTAR PSD
ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Adrian Curaj, Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice
De către domnul senator: Pop Liviu Marian
Circumscripția electorală: Maramureș
Colegiul electoral: 3
Grupul parlamentar: PSD
Ședința Senatului din: 23.11.2015

Obiectul întrebării: Acordarea unor subvenții pentru perfecționarea didactică

 

Domnule Ministru,

Anul trecut, toți profesorii din România au beneficiat, în baza unui proiect european de suma de 150 Euro pentru perfeționare didactică, de la bugetul de stat. Prin proiectul „Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții” fiecare persoană care a beneficiat de acordarea subvenției desfășoară, la alegere, activiăți specifice pentru dezvoltarea profesională, prin participarea la orice formă de dezvoltare profesională/formare continuă prevăzută de legislația specifică domeniului educațional în vigoare, formal, informal sau nonformal, pornind de la nevoile profesionale personale, cât și ținând cont de nevoile instituționale.

Vă întreb, domnule ministru, dacă și anul acesta cei 150 Euro vor fi acordați cadrelor didactice și auxiliare din învățământul preuniversitar și universitar.

Solicit răspuns scris și oral.

Data
23.11.2015

Senator
Pop Liviu Marian

 

Dat fiind faptul că ministrul nu a postat niciodată eventualul răspuns primit, dar și pentru că în acest moment dumnealui este cel mai important om al educației, cel care poate face definitiv lumină în această problemă, considerăm că ar fi necesară o clarificare.

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Ai văzut noua listă a magazinelor agreate pentru prima de carieră didactică în 2023?

Noua listăNoua listă cu magazine la care îți poți cheltui banii din prima didactică a fost publicată pe site-ul...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -