Legea care prevedea acordarea unor beneficii însemnate pentru profesori a fost declarată neconstituțională

Trebuie citite

Legea

CCR a decis, în cadrul ședinței din 24 iunie 2020, (vezi comunicat) neconstituționalitatea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene. Răspunsul CCR vine ca reacție la obiecțiile formulate de 26 de senatori aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și de Guvernul României.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţiile de neconstituţionalitate și a constatat că Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene este neconstituțională, în ansamblul său, pentru vicii de neconstituționalitate extrinsecă. Sancțiunea neconstituționalității privește, exclusiv, procedura parlamentară de adoptare a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene, iar nu și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2019.

sursa: ccr.ro

De ce era importantă legea?

Legea era extrem de importantă datorită indemnizațiilor și sporurilor acordate unor categorii de cadre didactice. Astfel:

  • Beneficiile aduse profesorilor care se titularizau în mediul rural, ne referim aici la indemnizația care consta în trei salarii de bază minime brute;
  • Două salarii de bază minime brute pentru dezvoltarea profesională şi evoluţie în carieră, precum şi pentru achiziţionarea de materiale didactice şi auxiliare didactice şi curriculare necesare procesului instructiv educativ;
  • Profesorii care se pensionau ar fi trebuit să beneficieze de o indemnizaţie în cuantum reprezentând echivalentul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată din fonduri alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
  • Tot profesorii ar fi avut dreptul la asistenţă medicală gratuită pentru examinările medicale periodice prevăzute de legislaţia în vigoare, de vaccinare gratuită împotriva bolilor infecto-contagioase, precum şi de măsuri active de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale;

Cadrele didactice care se titularizează în mediul rural beneficiază în termen de un an de la ocuparea postului, prin concurs, de o indemnizaţie de instalare în cuantum reprezentând echivalentul a trei salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu condiţia de a preda pe post la catedră, în mediul rural, cel puţin cinci ani şcolari. Fondurile necesare pentru plata indemnizaţiei de instalare se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Cadrul didactic este obligat să restituie indemnizaţia dacă, înainte de împlinirea termenului de 5 ani, îşi schimbă locul de muncă din mediul rural în mediul urban din motive imputabile lui, precum şi în cazul demisiei

sursa: senat.ro

Personalul didactic de predare din învăţământul de stat beneficiază anual de două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, din fonduri alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltarea profesională şi evoluţie în carieră, precum şi pentru achiziţionarea de materiale didactice şi auxiliare didactice şi curriculare necesare procesului instructiv educativ

sursa: senat.ro

Personalul din învăţământul preuniversitar beneficiază de asistenţă medicală gratuită pentru examinările medicale periodice prevăzute de legislaţia în vigoare, de vaccinare gratuită împotriva bolilor infecto-contagioase, precum şi de măsuri active de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale

sursa: senat.ro

După o vechime efectivă în învăţământ de peste 30 de ani, cadrele didactice beneficiază, la data încetării contractului individual de muncă în vederea pensionarii pentru limită de vârstă, de o indemnizaţie în cuantum reprezentând echivalentul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată din fonduri alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării

sursa: senat.ro

Important

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -