Ești profesor? Acestea sunt toate situațiile în care îți poți lua libere plătite

Trebuie citite

Libere plătite

Sunt momente în viață în care suntem forțați să solicităm una sau mai multe zile libere. Mulți dintre cititorii laclasă.ro nu își cunosc în totalitate drepturile pe care le au. Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, varianta din 2019, clarifică detaliat situațiile în care îți poți lua liber și să mai fii și plătit.

Toate situațiile

Art. 30 (1) Salariatii au dreptul la zile libere platite in cazul unor evenimente familiale deosebite sau in alte situatii, dupa cum urmeaza:
a) casatoria salariatului – 5 zile lucratoare;
b) nasterea unui copil – 5 zile lucratoare + 10 zile lucratoare daca a urmat un curs de puericultura (concediu paternal);
c) casatoria unui copil – 3 zile lucratoare;
d) decesul solului/sotiei, copilului, parintilor, bunicilor, fratilor, surorilor, salariatului sau al altor persoane aflate in intretinere – 5 zile lucratoare;
e) schimbarea locului de munca cu schimbarea domiciliului/resedintei – 5 zile lucratoare;
f) decesul socrilor salariatului – 5 zile lucratoare;
g) schimbarea domiciliului – 3 zile lucratoare;
h) ingrijirea sanatatii copilului – 1 zi lucratoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 2 zile lucratoare (pentru familiile cu 3 sau mai multi copii).
(2) In situatiile in care evenimentele familiale deosebite prevazute la alin. (1) intervin in perioada efectuarii concediului de odihna, acesta se suspenda si va continua dupa efectuarea zilelor libere platite.

Și asta nu este tot

Liberele se acordă și în situațiile de mai jos.

Cine plătește?

In situatiile in care un cadru didactic nu poate presta orele de predare-invatare-evaluare din motive de incapacitate temporara de munca, orele respective sunt suplinite de alte cadre didactice. Directorul unitatii de invatamant are obligatia sa emita decizii de incadrare in regim de plata cu ora pentru cadrele didactice suplinitoare si sa incheie cu acestea contracte individuale de munca in regim de plata cu ora, salarizarea realizandu-se pentru intreaga activitate suplinita.

Alte precizări

Contractul Colectiv de muncă este clar și în aceste situații.

In situatiile in care evenimentele familiale deosebite prevazute la alin. (1) intervin in perioada efectuarii concediului de odihna, acesta se suspenda si va continua dupa efectuarea zilelor libere platite.
(3) Personalul din invatamant poate beneficia, pentru rezolvarea unor situatii personale deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere platite, pe baza de invoire colegiala. Salariatul care solicita acordarea acestor zile libere platite are obligatia de a-si asigura suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat. Cererea de invoire colegiala se depune la registratura unitatii/institutiei, cu indicarea numelui si prenumelui persoanei care asigura suplinirea pe perioada invoirii. Cererea se solutioneaza in maximum 24 de ore.
(4) Ziua/zilele libera/libere prevazuta/prevazute la alin. (1) lit. h) se acorda la cererea unuia dintre parinti/reprezentanti legali ai copilului, justificata ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care sa rezulte controlul medical efectuat; cererea se depune cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de vizita la medic si este Insolita de o declaratie pe propria raspundere ca in anul respectiv celalalt parinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziva/zilele lucratoare libera/Iibere si nici nu o/le va solicita. In situatia producerii unui eveniment medical neprevazut parintele are obligatia de a prezenta actele medicale doveditoare in termen de 3 zile lucratoare de la data producerii evenimentului.
(5) Personalul care asigura suplinirea salariatilor prevazuti la alin. (1) este remunerat corespunzator.
(6) Cadrele didactice care redacteaza teza de doctorat sau lucrari in interesul invatamantului pe baza de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu platit, o singura data, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, fara a putea desfasura in acest interval activitati didactice retribuite in regim de plata cu ora. In functie de optiunea cadrului didactic, cele 6 luni de concediu platit se pot acorda intr-un singur an scolar sau in ani scolari diferiti, consecutiv sau fractionat.

Sparge cenzura

În scopul unei mai bune informări, ținând cont că sunt puțini cei care doresc ca voi să vă cunoașteți drepturile, vă recomandăm să distribuiți acest material pe grupuri, pagini sau profilele de pe diferitele rețele de socializare. Haideți să spargem cenzura.

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Ai văzut noua listă a magazinelor agreate pentru prima de carieră didactică în 2023?

Noua listăNoua listă cu magazine la care îți poți cheltui banii din prima didactică a fost publicată pe site-ul...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -