Echivalare credite profesionale transferabile în anul școlar 2022-2023 – tot ce trebuie să știi

Trebuie citite

Echivalare credite profesionale transferabile

Echivalarea creditelor profesionale transferabile în anul școlar 2022-2023 presupune un efort intens din partea cadrelor didactice și a unităților de învățământ. Procedura este complexă și complicată inutil, mai mult ca sigur din dorința de a justifica multe din posturile de prin CCD-uri și ISJ. Alternativa normală, logică și de bun simț ar fi fost reprezentată de echivalarea automată a acestora, fără comisii, comitete, cereri și termene. Dar, trăim în România „bunului simț”.

Calendarul echivalării în anul școlar 2022-2023

Legislația care reglementa procedură a fost modificată în vara acestui an, vezi OME Nr. 4224/06.07.2022. Prin urmare, calendarul a suferit modificări importante. Astfel:

Perioada 1 septembrie – 31 octombrie.

Depunerea la secretariatul unității de învățământ a cererii și a documentelor justificative.

Art. 66. În situația în care cadrul didactic a finalizat diferite forme de organizare a formării continue, acesta are obligația de a depune documente suport de certificare, însoțite de o cerere privind evaluarea stadiului de îndeplinire a condiției de formare pentru personalul didactic, la secretariatul unităţii de învăţământ în care este încadrat în anul școlar respectiv, în perioada 1 septembrie – 31 octombrie

ANEXA la OME Nr. 4224/06.07.2022

Perioada 1 noiembrie – 15 noiembrie.

Validarea în CP și CA a situației centralizate.

Art. 67 (2) Situația centralizată privind acumularea numărului de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice încadrate în unitatea de învățământ, este prezentată, de către CMDFCD, în consiliul profesoral și validată de consiliul de administrație al unității de învățământ, în perioada 1 noiembrie – 15 noiembrie.

ANEXA la OME Nr. 4224/06.07.2022

Perioada 16 – 30 noiembrie

Comunicarea situației către CCD și ISJ.

Art. 67 (4) După validare, situația centralizată privind acumularea numărului de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice încadrate în unitatea de învățământ, este comunicată, în perioada 16 – 30 noiembrie, de către responsabilul CMDFCD, inspectorului școlar pentru dezvoltarea resurselor umane din inspectoratul școlar și profesorului metodist cu atribuții privind mentoratul pentru dezvoltare profesională, din casa corpului didactic.

ANEXA la OME Nr. 4224/06.07.2022

Perioada 15-30 noiembrie

Eliberarea de adeverințe.

Art. 60 (2) Pentru cadrele didactice care au acumulat numărul minim de credite profesionale transferabile precizat la alin (1), unitatea de învățământ în care sunt încadrate, prin CMDFCD, eliberează anual, în perioada 15-30 noiembrie, adeverință din care să rezulte îndeplinirea condiției de formare continuă, conform unui model elaborat de Ministerul Educației.

ANEXA la OME Nr. 4224/06.07.2022

(2) Situația centralizată privind acumularea numărului de credite profesionale transferabile pentrucadrele didactice încadrate în unitatea de învățământ, este prezentată, de către CMDFCD, în consiliulprofesoral și validată de consiliul de administrație al unității de învățământ, în perioada 1 noiembrie -15 noiembrie.

ANEXA la OME Nr. 4224/06.07.2022

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -