Consultă bibliografia pentru concursul de directori de școli? Se putea mai ușor?

Trebuie citite

Bibliografia pentru concurs

ME a publicat (sursa) bibliografia pentru concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Sesiunea 2021. Aceasta cuprinde câteva materiale de specialitate dar și legislație.

Cărți

Candidații la ocuparea unui post de director sau director adjunct trebuie să parcurgă câteva capitole din 3 cărți de specialitate.

  • Bush, T. (2015) Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale. Iași: Ed. Polirom.- Capitolele 1, 2, 3, 4, 8.
  • Hattie, J. (2014). Învățarea vizibilă. București: Editura Trei. – Capitolul 9;
  • Senge, P. (Coord). 2016. Şcoli care învaţă. A cincea disciplină aplicată în educaţie. Bucureşti, Editura Trei – Capitolele VIII.1, IX, XII, XIII.1

Legislație

Legislația obligatorie pentru concurs.

  • Legea educației naționale nr 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs – Titlurile I, II, IV (Capitolul I), VI, VII
  • Statutul elevului aprobat prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4742/2016, în vigoare la data înscrierii la concurs
  • ROFUIP – regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs
  • Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național, document aprobat prin OMEC 3239/05.02.2021 privind aprobarea documentului de politici educaționale
  • Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al Curriculumului național – Partea 1, Capitolele 2,4 Partea a 2-a: Capitolele 6,7,10

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Lista bolilor profesionale pentru profesori – care sunt dedesupturile întârzierii

Lista bolilor profesionaleLista bolilor profesionale dobândite ca urmare a desfășurării activităților didactice este stabilită de Ministerul Sănătății. Documentul ar...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -