Au fost adoptate două hotărâri foarte importante pentru desfășurarea activității în școli

Trebuie citite

Din Constanța, în întreaga țară

Pe pagina Facebook al Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța a fost publicat un anunț foarte important. Subiectul îl constituie reîncadrarea personalului didactic nou-angajat/numit/încadrat și plata orelor de educație fizică către învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar. Aceste reguli se aplică nu doar în Constanța, ci la nivelul întregului sistem de învățământ românesc.

La inițiativa Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța, Comisia paritară I.S.J. Constanța – S.L.S.Î.P Constanța -S.I.P.F.E.N. Constanța s-a întrunit la data de 28 noiembrie 2017. În urma discuțiilor au fost adoptate două hotărâri foarte importante pentru desfășurarea activității la nivel de unități școlare din învățământul preuniversitar.

Hotărârea nr. 6/28 noiembrie 2017 vizează plata orelor de educație fizică prestate de învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar.

Hotărârea nr. 7/28 noiembrie 2017 vizează reîncadrarea personalului didactic nou-angajat/numit/încadrat, inclusiv personalul promovat pe toate funcțiile/gradele/treptele/gradațiile corespunzătoare în muncă și în învățământ de același fel, inclusiv pe cele peste 25ani/30 – 35 ani/35 – 40 ani/peste 40 de ani.

În conformitate cu articolul 13, alineatul 2 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate – învățământ preuniversitar, hotărârile comisiilor paritare sunt obligatorii pentru unitățile de învățământ preuniversitar.

Prima hotărâre

Comisia paritară a I.S.1. Constanța – S.L.SJ.P. Constanja S.I.P. F.E.N. Constanja, întrunită în şedința din data de 28 noiembrie 2017, temeiul art. 13 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate – invățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial cu numărul I cc din data de 28 februarie 2017, adoptă prezenta hotărăre:

ARTICOL UNIC

(1) Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi clarificăride formulate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale prin adresa nr. 3276/L.O.V./24.08.2017, reîncadrarea personalului didactic nou-angajat/ numit/ Incadrat, inclusiv personalul promovat, se va face pe toate funcțiile/ gradele/treptele/ gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă și în învățământ de acelaşi fel, inclusiv pe cele peste 25 ani/ 30 — 35 ani/ 35 — 40 ami/ peste 40 ani.

(2) Salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare din domeniul învăţământ, prevăzute în anexa Hotarării Guvernului nr. 38/ 2017

(3) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de conducerile unităţilor de învățămănt
preuniversitar.

A doua hotărâre

Comisia paritară a I.S.1. Constanța – S.L.SJ.P. Constanja S.I.P. F.E.N. Constanja, întrunită în şedința din data de 28 noiembrie 2017, temeiul art. 13 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate – invățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial cu numărul I cc din data de 28 februarie 2017, adoptă prezenta hotărăre:

ARTICOL UNIC

(1) Pentru anul calendaristic 2018, unitătile de învăţământ preuniversitar au obligaţia de a efectua plata orelor de educaţie fizică prestate de invăţători/ institutori/ profesori pentru invăţămăntul primar, conform Art. 15 (3) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate – invătământul preuniversitar, în sistem de plata cu ora, ca personal necalifical, începănd cu luna septembrie 2017.

(2) in situaţia în care unitatea de Invățământ nu dispune de fonduri, conducerea are obligaţia de a face toate demersurile legale în vederea rectificării bugetului unitătii şi sumelor necesare efectuării acestor plăți.

(3) Prezenta botărăre va fi dusă la îndeplinire de conducerile unit6(ilor de Invăţămănt preuniversitar.

 

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Ai văzut noua listă a magazinelor agreate pentru prima de carieră didactică în 2023?

Noua listăNoua listă cu magazine la care îți poți cheltui banii din prima didactică a fost publicată pe site-ul...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -