1 septembrie 2021 – acesta este efectivul maxim de elevi în clasă

Trebuie citite

Efectivul maxim de elevi

Legislația actuală a redus efectivul maxim de elevi începând cu data de 1 septembrie 2020. Modificările pe care LEN le primește sunt extrem de importante, asta dacă ne raportăm la stabilirea noilor efective de elevi. Pe scurt, numărul elevilor din sălile de clasă a fost redus, fapt care trebuie să se regăsească în realitate și la 1 septembrie 2021.

Scurt istoric

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat (20.08.2020) decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (PL-x 122/24.03.2020).

Modificări

2. La articolul 63 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) învățământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22;
d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26;”

  1. La articolul 63 alineatul (1), după literă d) se introduce o noua literă, litd^) cu următorul cuprins:
    „d1) învățământul de artă: clasa cuprinde în medie 14 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 25 și pot fi constituite din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde în medie 6 elevi dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 10;”

4. La articolul 63 alineatul (1), literele e) și e1) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„e) învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;
e1) învățământul dual: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 20 și nu mai mult de 30;”

La articolul 63 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) organizarea, reorganizarea, desființarea oricăror formațiuni de studiu, inclusiv cel simultan pentru forma de învățământ în limba matemă a unei minoritați naționale existente, se pot realiza cu avizul conform al Ministerului Educației Cercetării, Comisiei de învățământ și tineret a Consiliului Minoritaților Naționale, aflat în coordonarea Departamentului de relații interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, și al organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României;”

La articolul 63, alineatele (3) si (31) se modifica și vor avea următorul cuprins:
„(3) În situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi pot funcționa peste efectivul maxim, cu cel mult 3 preșcolari/elevi, după caz, peste numărul maxim prevăzut la alin.(l), cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al unității de învățământ care solicită exceptarea de la prevederile alin.(l).

(3^) Situațiile aprobate de inspectoratul școlar se comunică Ministerului Educației Cercetării și autorităților locale pentru asigurarea finanțării. Clasele în funcțiune la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân cu același număr de elevi până la finalizarea ciclului de învățământ.

Capturi ale legii

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -