Salarii cuprinse între 4.800 si 6.800 de euro. Se caută profesori de limba română, matematică, istorie, arte, chimie, franceză și engleză

Date:

4.800 – 6.800 de euro

Vrei să predai la Scoala Europeana de la Bruxelles? Salariile sunt motivante, cuprinse între 4.800 și 6.800 de euro. Posturile sunt scoase la concurs de MEN, iar mai jos puteți citi procedura pe care trebuie să o urmați în cazul în care sunteți interesați de această oportunitate. În cazul în care veți fi selectat, contractul de muncă va fi închiat pe o durată de 9 ani. Foarte important, dosarele se depun începând cu data de 25 aprilie.

Extras din regulament

Art. 7 (1) Procedura de selecție se desfășoară în patru etape succesive, după cum urmează:
a) Verificarea administrativă a dosarului de înscriere, conform grilei din anexa nr. 2 – probă eliminatorie;
b) Evaluarea activității profesionale conform grilei din anexa nr. 3;
c) Interviul;
d) Proba scrisă în specialitatea postului.

Art. 8 (1) Verificarea administrativă a dosarelor de înscriere se realizează de către secretariatul comisiei de selecție,
pe baza grilei de evaluare, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta metodologie. Candidații ale căror dosare de înscriere
nu îndeplinesc prevederile alin. a – h din art. 6 sunt declarați respinși.
(2) Nu sunt admise contestații.

Art. 9 (1) Nu este permisă completarea dosarelor de înscriere după termenul limită de depunere a dosarelor de
înscriere, prevăzut în calendar.
(2) Candidații respinși în etapa verificării administrative nu participă la celelalte etape prevăzute de procedura de
selecție.

Art. 10 (1) Evaluarea activității profesionale a candidaților declarați admiși după etapa de verificare administrativă
a dosarului de înscriere se realizează în conformitate cu prevederile art. 5, alin. (4), lit. b) în prezența
președintelui/vicepreședintelui comisiei de selecție.
(2) Punctajul acordat candidatului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de către evaluatori.
Fiecare evaluator acordă un punctaj cuprins între 1 și 15 puncte, conform grilei de evaluare prevăzute în anexa nr. 3
la prezenta metodologie. Media aritmetică se calculează cu două zecimale exacte, fără rotunjire.
(3) Sunt declarați admiși pentru a participa la etapa următoare candidații care obțin minimum 8 puncte.
(4) Rezultatele obținute de candidați la evaluarea activității profesionale se afişează de către secretariatul comisiei
la sediul Ministerului Educației Naționale, conform calendarului, cu menţiunea „admis” pentru candidații care au
obținut minimum 8 puncte, respectiv „respins” pentru candidații au obținut un punctaj egal cu sau mai mic de 7,99
puncte.
(5) Candidații respinși nu participă la celelalte etape prevăzute de procedura de selecție.
(6) Rezultatele obținute la etapa de evaluare a activității profesionale nu pot fi contestate.

Descarcă

Distribuie:

Ultimele știri

Mai multe
înrudite

Acestea sunt revendicările grevei de avertisment de astăzi, 19 ianuarie, 2022

Miercuri, 19 ianuarie 2022 Miercuri, 19 ianuarie 2022, membrii de...

Marius Nistor, mesaj de ultim moment pentru profesorii greviști

Bună dimineața! Astăzi este o zi importantă pentru noi....

Participi la greva de miercuri? Cunoști aceste prevederi legale?

rcuri, 19 ianuarie 2022, membrii de sindicat din sistemul de învățământ, și nu numai, se vor afla în grevă de avertisment pentru două ore

Miercuri, 19 ianuarie 2022, cadrele didactice vor înceta lucrul în întreaga țară. Va fi grevă

Miercuri, 19 ianuarie 2022, membrii de sindicat afiliați la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” vor înceta lucrul.
571 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap