Titularizare 2020

MEC a publicat noul calendar al examenului de Titularizare din acest an. Conform documentului, examenul se va desfășura pe 29 iulie iar rezultatele inițiale vor fi afișate pe 4 august. Depunerea dosarelor va debuta pe 9 iulie.

Pe scurt

Vă rugăm să consultați integral documentul de la finalul acestui material.

 • Perioada: 9-16 iulie 2020 – înregistrarea, la inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere a candidaților la concursul naţional, sesiunea 2020;
 • 17 iulie 2020 – afișarea, pe site-ul inspectoratelor școlare, a datelor de înscriere ale candidaților;
 • 22 iulie 2020 – afișarea, pe site-ul și la avizierele inspectoratelor școlare, a:

(i) listei candidaților înscriși;

(ii)listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, înscrise la concursul național, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată, conform prevederilor art. 62 alin. (13) din Metodologie şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice;

(iii) rezultatelor la probele orale/intensiv/bilingv;

 • 29 iulie 2020 – desfășurarea probei scrise;
 • 4 august 2020 – comunicarea rezultatelor inițiale;
 • 4-5 august 2020 – înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;
 • 5-10 august 2020 – soluționarea contestațiilor;
 • 11 august 2020 – comunicarea rezultatelor finale;
 • 6-7 august 2020 – înregistrarea cererilor candidaților care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante în alt județ sau în municipiul București, diferit de cel în care au susținut proba scrisă:
 • 12 august 2020 – repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a
 • postului/catedrei care au obținut minimum nota 7 (șapte).

Document MEC

Noul calendar este disponibil și aici.

sursa: MEC – AICI
sursa: MEC – aici

Citește AICI documentul complet.

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici