Modificarea LEN care vizează predarea online, admiterea și susținerea de examene

Trebuie citite

LEN

LEN se află în proces de modificare. Fostul ministru al Educație, senatorul Liviu Marian Pop, a anunțat votarea în Senat a unui set de modificări extrem de importante pentru cadrele didactice, elevi și studenți. Acestea reglementează activitatea didactică în situația existenței unei stări de urgență sau de asediu.

Modificări

Art. 251. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 25 alin.(1), în situațiile declarate de urgență sau de asediu potrivit prevederilor constituționale, activitățile desfășurate în învățământul preșcolar și școlar se pot desfășura și online pentru asigurarea exercitării dreptului fundamental la învățătură prevăzut de art. 32 din Constituție.

(2) Pentru învățământul preuniversitar, Ministerul Educației și Cercetării elaborează Metodologia derulării activităților în unitățile de învățământ in sistem online, care cuprinde precizările necesare astfel încât să se asigure desfășurarea procesului didactic în cele mai bune condiții.

Dupa articolul 139, se introduce un nou articol, art. 1391, cu urmatorul cuprins:

Art. 1391. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 139 si 140, in situațiile declarate de urgență sau de asediu potrivit prevederilor constitutionale, activitățile desfășurate în învățământul universitar se pot desfășura și online pentru asigurarea exercitării dreptului fundamental la învățătură prevăzut de art. 32 din Constituție.

(3) Instituțiile de învățământ superior elaborează, în baza autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice, propria Metodologie a derulării activităților desfășurate în universitate în sistem online, aprobată de Senatul universitar, care să asigure buna desfășurare a activităților didactice.

După articolul 143 se introduc trei noi articole, art. 1431 – 1433, cu următorul cuprins:


Art. 1431. (1) Desfășurarea activității în universități, a cursurilor /seminariilor /laboratoarelor /proiectelor, atelierelor, examenelor de finalizare a semestrului II, a ciclurilor de licentă, masterat doctorat, susținerea referatelor de doctorat și a tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2019-2020 și în modul on-line, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvenţă și cu frecvență redusă, se subscriu dispozițiilor art. 139 lit. a), b), c) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare.


(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în oricare an universitar în care se declară stare de urgență sau de asediu.
Art. 1432. – Prin derogare de la prevederile art. 142 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, universitățile pot organiza admitere, pentru anul universitar 2020-2021, în forma online potrivit metodologiei aprobată de senatul universitar.


Art. 1433. – Prin derogare de la prevederile art. 22 și 138 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a art. 33, 34, 35 din OUG 75/2005 cu modificările și completările ulterioare, acreditarea și autorizarea provizorie a programelor de studii universitare de licență și ale domeniilor de masterat, precum și a organizațiilor furnizoare a educație se prelungesc până la data de 30 iunie 2021.

II – În termen de 15 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării emite normele metodologice prevăzute la art. art. 251 alin. (2) și la art. 1391 alin. (2).


III. – Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2), prevederile prezentei legi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată.

Proiect de L E G E pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 Parlamentul României adoptă prezenta lege…

Geplaatst door Liviu Marian Pop op Dinsdag 14 april 2020

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Ai văzut noua listă a magazinelor agreate pentru prima de carieră didactică în 2023?

Noua listăNoua listă cu magazine la care îți poți cheltui banii din prima didactică a fost publicată pe site-ul...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -