FSLI dă ultimatum guvernului. 1 decembrie este data limită

Date:

Rezoluția FSLI

Cu prilejul Conferinței Naționale a Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, desfăşurată în perioada 16 – 18 noiembrie 2017, la Sinaia, reprezentanţii
celor aproximativ 165.000 de membri ai organizațiilor sindicale afiliate, au redactat o rezoluție. Documentul respectiv, extrem de realist, surprinde viziunea acestei federații sindicale asupra problemelor din învățământ. Vă invităm să îl citiți aici.

Cerințe

a) Soluționarea, până la data de 1 Decembrie 2017, a problemei reîncadrării
salariaților din învățământ, în sensul eliminării actualelor discriminări create
din cauza interpretării eronate a prevederilor Legii Nr. 153/2017. Singura
variantă care poate rezolva această situație este aceea de a se accepta ca
salariile de bază pentru salariații din învățământ să fie stabilite prin înmulțirea
coeficienților de ierarhizare prevăzuți de legea mai sus amintită,
corespunzători gradației de vechime pentru fiecare salariat în parte, cu
valoarea salariului minim brut pe economie aferent anului 2017;

b) Modificarea actualei legi – cadru de salarizare, în sensul majorării coeficienților
de ierarhizare pentru personalul didactic, inacceptabil de mici, astfel încât
acest domeniu să devină o opțiune pentru tinerii care posedă calitățile
necesare practicării acestei nobile meserii;

2. Respectarea prevederilor art. 8 al Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 referitoare
la alocarea a unui procent de minimum 6% din PIB pentru educaţie, condiţie
esenţială de care depinde dezvoltarea sistemului de învăţământ și evoluția
întregii societăți românești;

3. Analizarea cu obiectivitate a actualelor programe școlare, pentru identificarea
tuturor lacunelor acestora, astfel încât modificările propuse să conducă la
corelarea competențelor dobândite, cu exigențele impuse de realitățile
economiei românești. Numai așa absolvenții se vor putea integra pe piața muncii.
Îmbunătățirea inserției profesionale a elevilor va conduce, în timp, la creșterea
prestigiului cadrelor didactice, a școlii românești în ansamblul ei;

4. Alocarea de fonduri de la bugetul de stat, în special pentru comunitățile locale
care nu dispun de resurse financiare, pentru aducerea infrastructurii școlare la
standarde internaționale, care să creeze condițiile necesare desfășurării unui
învățământ de calitate pentru toți copiii acestei țări.

5. a) Elaborarea unei noi legi a educației naționale, care să fie astfel gândită încât să
aibă stabilitate cel puțin pentru un ciclu complet de învățământ;

b) Demararea negocierilor pentru o lege distinctă privind Statutul personalului
didactic.

 

 

Distribuie:

Ultimele știri

Mai multe
înrudite

Acestea sunt revendicările grevei de avertisment de astăzi, 19 ianuarie, 2022

Miercuri, 19 ianuarie 2022 Miercuri, 19 ianuarie 2022, membrii de...

Marius Nistor, mesaj de ultim moment pentru profesorii greviști

Bună dimineața! Astăzi este o zi importantă pentru noi....

Participi la greva de miercuri? Cunoști aceste prevederi legale?

rcuri, 19 ianuarie 2022, membrii de sindicat din sistemul de învățământ, și nu numai, se vor afla în grevă de avertisment pentru două ore

Miercuri, 19 ianuarie 2022, cadrele didactice vor înceta lucrul în întreaga țară. Va fi grevă

Miercuri, 19 ianuarie 2022, membrii de sindicat afiliați la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” vor înceta lucrul.
354 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap