Concedieri în educație?! MEN recunoaște oficial că profesorii vor pierde din ore

Trebuie citite

„Ghidul pentru dezbateri în școli”

Într-un document oficial al MEN (detalii la finalul materialului), trimis către toate școlile din România, printre altele se recunoaște oficial faptul că profesorii ar putea să își piardă din ore. Situația ar fi generată de aerisirea programelor școlare și a Planului Cadru precum și de scăderea demografică. Pentru „majoritatea” norma ar putea fi asigurată pe termen mediu și lung cu ore la after-school sau remediale.

Ce se va întâmpla?

Ce se va întâmpla cu cei în cazul cărora nu se va reuși menținerea celor 18 ore? Va trece guvernul la concedieri în rândul profesorilor?

Situația este gravă

Informația apare alambicat strecurată în „Ghidul pentru dezbateri în școli” lansat special pentru a discuta noua viziune educațională a Ecaterinei Andronescu. Documentul confirmă cele mai sumbre scenarii.

Discutați in detaliu rezultatele garantate ale învățării si modalitățile de a le obține; acestea sunt detaliate in document si doar schițate in prezentare. Este important de subliniat aici individualizarea învățării (planuri individuale de învățare de la grădinița pana la liceu, cu intervenții specializate si remediale sau de promovare a excelenței, după caz) si propunerea de generalizare a programului after-school. Combinația dintre acestea reduce, la nivelul personalului didactic, impactul „aerisirii” programelor si planului cadru, pe cel al modificării parcursului scolii generale si pe cel obiectiv, al scăderii demografice; se asigură majorității cadrelor normele didactice pe termen mediu si lung.

Metodologia dezbaterilor obligatorii

Se va organiza cel puțin o dezbatere a viziunii „Educația ne unește” la nivelul fiecărei unități de învățământ primar, gimnazial si liceal, public si privat, până la data de 6 iunie 2019 (pentru a fi raportate cel târziu până la data de 7 iunie 2019). Dezbaterea are o durată estimată de 120 min. Dezbaterea va fi anunțată prin mijloace specifice fiecărei unități (pagina internet, invitații personalizate, emailuri comune, comunicate in presa) iar invitaților li se va furniza un link către documentul „Educația ne unește” publicat se site-ul Ministerului Educației Naționale – https://www.edu.ro/sites/default/files/Educatia%20ne%20uneste%20-%20Viziune%20asupra%20viitorului%20educatiei%20in%20Roma%CC%82nia.pdf

  • Fiecare unitate va estima numărul de participanți la dezbatere si se va asigura, eventual printr-o modalitate de înscriere (inclusiv online) la eveniment, că toți doritorii au acces la dezbatere. Întâlniri suplimentare vor fi realizate în cazul în care interesul este mai mare decât capacitatea organizatorului.
  • Întâlniri suplimentare pot fi realizate si pentru a dezbate aspecte ce țin în mod specific de unitatea de învățământ sau de aspecte ce țin de comunitatea locală (de ex., aspecte la alegere din documentul de viziune pot fi dezbătute pe larg, inclusiv in parteneriat cu organizații neguvernamentale, societăți comerciale, autorități locale, biserica etc). Si aceste întâlniri suplimentare trebuie planificate și incluse in calendarul transmis Ministerului Educației Naționale, fie in faza inițială a planificării, pana la 30 mai, fie imediat ce este identificata nevoia si se decide organizarea unei asemenea întâlniri.
  • Toate întâlnirile vor fi documentate cu lista de prezență conform modelului alăturat si cu 4-5 fotografii din timpul dezbaterilor care vor fi postate pe paginile de internet sau Facebook ale unităților de învățământ si vor fi transmise la adresa [email protected] în termen de doua ore de la terminarea evenimentului, împreună cu datele de identificare ale unității de învățământ si cu un scurt text despre principalele concluzii pentru a fi publicate pe paginile de internet si Facebook ale Ministerului Educației Naționale.
  • Rezultatele dezbaterilor vor fi incluse într-un raport sintetic, după modelul inclus. Raportul va fi trimis în cursul următoarei zile lucrătoare după organizarea întâlnirii.
  • Mai jos este un exemplu de desfășurare pentru o întâlnire. Acest model poate fi replicat pentru toate întâlnirile și posibilele tematici specifice alese, dar nu este obligatoriu. Important este ca raportarea să se facă după un model unitar și mai ales să se asigure caracterul consultativ al întâlnirii, astfel încât să se asigure participarea, implicarea și exprimarea opiniilor celor prezenți.
  • Adaptați discuțiile la specificul grupurilor prezente; de exemplu, daca sunt reprezentanți ai sectorului economic, discutați in detaliu cum se văd aceștia integrați in demersul educațional si cum ar trebui prevăzută in legislație contribuția lor.
  • Stimulați participarea membrilor la dezbateri, oferiți-le cuvântul pe parcurs, notați toate opiniile pe un flipchart și utilizați regulile de facilitare/moderare/conducere eficientă a dezbaterilor. Încurajați exprimarea, moderați participanții care monopolizează sau deviază discuția, păstrați formatul dezbaterii și focusul asupra temelor în discuție.

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Nicu Cotescu: „Cu atâtea experimente, cerințe, denigrări, obligații, schimbări și implicit pierderea autorității școlare o să ajungem să importăm din orient dascăli!”

Nicu CotescuProfesorul sindicalist Nicu Cotescu, președintele Sindicatului Învățământului FSE „Spiru Haret” Dolj, vine cu o replică publică la noua...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -