Prevederi noi în R.O.F.U.I.P.

Date:

Un nou Regulament

Un nou Regulament cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar a fost aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447 din 31 august 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 827 din 9 septembrie 2020. Noul R.O.F.U.I.P., aplicabil începând cu anul școlar 2020-2021 vine cu o serie de precizări diferite de cele din versiunea anterioară.

Debirocratizare în învățământ?

Modificările din R.O.F.U.I.P. sunt rezultatul adaptării recomandărilor și directivelor elaborate la nivelul Comisiei Europene la cadrul legislativ național, dar și al aplicării recomandărilor cuprinse în raportul grupului operativ de analiză pentru debirocratizarea activității didactice în învățământul preuniversitar, instituit la nivel național și al dezbaterilor cu partenerii sociali.

Astfel este formulat documentul trimis de Ministerul Educației și Cercetării către Inspectoratele Școlare pe data de 23 septembrie 2020. În acest document de trei pagini sunt exemplificate o serie de noutăți aduse de noul Regulament.

Noile Reglementări

Astfel, începând cu anul școlar 2020-2021, în R.O.F.U.I.P. se regăsesc, printre altele, următoarele prevederi:

  • Reducerea numărului comisiilor permanente de la șase la cinci – a fost eliminată comisia pentru dezvoltare personală și evoluție în cariera didactică.
  • A fost eliminată Secțiunea a 3-a – Catedrele/Comisiile metodice.
  • S-a simplificat circuitul de consultare în cazul deciziei de suspendare a cursurilor, luate la nivel regional sau național. Suspendarea se va face prin ordin al ministrului, ca urmare a deciziei Comitetului pentru Situații de Urgență.
  • Directorul nu mai are în atribuții coordonarea activității de recenzare a copiilor/elevilor din circumscripția școlară, în cazul unităților de învățământ preșcolar, primar și gimnazial. De asemenea, nu mai întocmește planul operațional al unității.
  • Profesorii diriginții întocmesc planificarea activităților numai anual, nu și semestrial. Ședințele cu părinții se pot organiza și online dacă situația o impune. Dirigintele nu mai poartă responsabilitatea păstrării bunurilor cu care este dotată sala de clasă. Profesorul diriginte nu mai are obligația elaborării portofoliului dirigintelui.

Accesează documentul trimis de Ministerul Educației și Cercetării Inspectoratelor Școlare.

Distribuie:

Ultimele știri

Mai multe
înrudite

Acestea sunt revendicările grevei de avertisment de astăzi, 19 ianuarie, 2022

Miercuri, 19 ianuarie 2022 Miercuri, 19 ianuarie 2022, membrii de...

Marius Nistor, mesaj de ultim moment pentru profesorii greviști

Bună dimineața! Astăzi este o zi importantă pentru noi....

Participi la greva de miercuri? Cunoști aceste prevederi legale?

rcuri, 19 ianuarie 2022, membrii de sindicat din sistemul de învățământ, și nu numai, se vor afla în grevă de avertisment pentru două ore

Miercuri, 19 ianuarie 2022, cadrele didactice vor înceta lucrul în întreaga țară. Va fi grevă

Miercuri, 19 ianuarie 2022, membrii de sindicat afiliați la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” vor înceta lucrul.
127 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap