Înainte de intrarea în concediu de odihă, citește aceste prevederi legislative

Trebuie citite

Contractul colectiv de muncă

Iată ce spune legea – CONTRACT MUNCĂ Nr. 78/2017 din 22 februarie 2017
Contract colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar înregistrat la M.M.J.S. – D.D.S. sub nr. 78 din data de 22.02.2017

Art. 28. (1) Dreptul la concediul de odihnă este garantat de lege.
Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în
muncă, astfel:
– până la 5 ani vechime – 21 de zile lucrătoare;
– între 5 şi 15 ani vechime – 24 de zile lucrătoare;
– peste 15 ani vechime – 28 de zile lucrătoare.

(2) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de către consiliul de administraţie al unității/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4, împreună cu reprezentantul organizației sindicale, afiliate la una dintre federațiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, al cărei membru este salariatul, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, în primele două luni ale anului școlar. Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic perioada de efectuare a concediului de odihna se stabileste, in luna decembrie, pentru anul calendaristic urmator.

(3) Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de 62 de zile lucrătoare.
(4) Indemnizaţia de concediu de odihnă nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sumele compensatorii, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent – inclusiv cele care nu sunt incluse în salariul de bază (după caz: sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, sporul de predare simultană, sporul de vechime în muncă, sporul pentru condiţii grele de muncă) – pentru perioada respectivă. Aceasta reprezintă media zilnică a drepturilor salariale mai sus menţionate, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează concediul de odihnă, multiplicată cu numărul zilelor de concediu şi se acordă salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă.

(5) Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de 10 zile lucrătoare, potrivit legii.
(6) Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu
handicap, tinerii sub vârsta de 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de 6 zile lucrătoare, în condițiile legii.

(7) Salariatii care însoţesc copiii în tabere sau la altfel de activităţi care se organizează în perioada
vacanţelor şcolare se află în activitate, dar nu mai mult de 16 zile calendaristice pe an scolar.
(8) Personalul didactic de specialitate din unitatile si institutiile de invatamant vocational (artistic si sportiv) care insoteste copii in tabere de pregatire.

Te invităm în grupul Facebook “La clasă”. Aderă aici

Dă un Like paginii Facebook LA CLASĂ

- Advertisement -
- Advertisement -

Ultimele știri

Ai văzut noua listă a magazinelor agreate pentru prima de carieră didactică în 2023?

Noua listăNoua listă cu magazine la care îți poți cheltui banii din prima didactică a fost publicată pe site-ul...
- Advertisement -

Mai multe articole

- Advertisement -